Zhodnocení účinnosti tofacitinibu v léčbě psoriatické artritidy

22. 10. 2018

Psoriatická artritida je heterogenní a v minulosti obtížně léčitelné onemocnění, které může vést až k ireverzibilnímu poškození kloubů a šlach. Jednou z potenciálních možností pro terapii pacientů s PsA je inhibitor Janusových kináz tofacitinib. V indikaci psoriatické artritidy byl schválen Evropskou lékovou agenturou (EMA) v červenci 2018. Následující článek přináší shrnutí dat zaměřených na účinnost léku u pacientů s PsA.

Psoriatická artritida a možnosti léčby

PsA je chronickým zánětlivým onemocněním postihujícím axiální i periferní klouby, neléčená může vést k ireverzibilním změnám v kloubech. Prevalence onemocnění u pacientů s psoriázou může být podceněna, v dosavadních studiích se pohybuje mezi 6 a 42 %.

Významným mezníkem v léčbě PsA bylo zavedení inhibitorů TNF-α, například adalimumabu. Část pacientů s PsA však nedosáhne žádané odpovědi na terapii těmito léčivy, proto je nutné hledat alternativní možnosti léčby. Kromě inhibitorů IL-12/23 a inhibitorů IL-17 patří mezi tyto nové terapeutické možnosti také inhibitory Janusových kináz.

Tofacitinib v terapii PsA

Tofacitinib je perorální intracelulární inhibitor Janusových kináz. Blokování aktivity těchto kináz následně vede k modulaci signálních drah cytokinů a k regulaci synoviálního zánětu. Účinnost a bezpečnost tofacitinibu (dávkování 5 či 10 mg 2× denně) v léčbě PsA byla sledována v randomizovaných kontrolovaných studiích fáze III OPAL BROADEN a OPAL BEYOND.

Studie OPAL BROADEN se zúčastnilo 422 pacientů s nedostatečnou odpovědí na konvenční chorobu modifikující léčiva, kteří dosud neužívali inhibitory TNF-α. Hodnocena byla odpověď na léčbu pomocí skóre ACR20 (20% zlepšení projevů nemoci dle kritérií American College of Rheumatology) a zlepšení fyzických funkcí, hodnocených pomocí dotazníku HAQ-DI (Health Assessment Questionnaire – Disability Index). U pacientů léčených tofacitinibem bylo po 3 měsících léčby dosaženo signifikantního zlepšení oproti placebu, odpovědi ACR20 dosáhlo 33,33 % pacientů na placebu vs. 50,47 % a 60,58 % pacientů užívajících tofacitinib v dávce 5, resp. 10 mg 2× denně vs. 51,89 % pacientů z kontrolního ramene léčeného adalimumabem (p vždy ≤ 0,05 proti placebu).

Studie OPAL BEYOND hodnotila účinnost léčby u 395 pacientů s předchozí neadekvátní odpovědí na léčbu inhibitory TNF-α. Podávání tofacitinibu po dobu 3 měsíců vedlo k signifikantnímu zlepšení ACR20 a HAQ-DI ve srovnání s placebem. Odpovědi ACR20 dosáhlo 23,7 % pacientů na placebu vs. 49,6 % a 47,0 % pacientů užívajících tofacitinib v dávce 5, resp. 10 mg 2× denně (p vždy < 0,0001 proti placebu).

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost

Do otevřeného prodloužení (studie OPAL BALANCE) byli zařazeni pacienti z obou zmíněných studií fáze III. Po dobu až 3 let jim byl podáván tofacitinib v dávce 5 mg 2× denně během prvního měsíce s možností následné titrace dávky na 10 mg 2× denně. Celkově bylo do této studie zařazeno 680 pacientů, po 15 měsících léčby dosahovalo odpovědi ACR20 72,7 % pacientů a tato odpověď byla zachována v dalším průběhu studie.

Tofacitinib byl pacienty v popsaných klinických studiích dobře tolerován, nejčastějšími nežádoucími příhodami byly bolesti hlavy, nazofaryngitida a infekce horního respiračního traktu. Celkový bezpečnostní profil odpovídal dřívějším pozorováním ze studií s pacienty trpícími revmatoidní artritidou.

Závěr

Výsledky klinických studií prokazují účinnost tofacitinibu v léčbě psoriatické artritidy, a to i u pacientů s předchozí neadekvátní odpovědí na léčbu inhibitory TNF-α. Výhodou tofacitinibu je také možnost perorálního podání místo subkutánních injekcí.

(alz)

Zdroj: Wang T. S., Tsai T. F. Tofacitinib in psoriatic arthritis. Immunotherapy 2017; 9 (14): 1153–1163, doi: 10.2217/imt-2017-0087.

Doporučte svý pacientům web o revmatických onemocněních, kde naleznou spoustu užitečných informací: www.revmaticke-nemoci.cz.Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se