Vztah mezi dosaženou sérovou hladinou etanerceptu a léčebnou odpovědí u pacientů s revmatoidní artritidou

6. 2. 2012

Autoři holandské studie prokázali, že pacienti s revmatoidní artritidou, kteří nevykazují léčebnou odpověď na etanercept, dosahují nižších sérových koncentrací účinné látky než pacienti s terapeutickou odpovědí.

Do studie bylo zahrnuto 292 pacientů s revmatoidní artritidou, kteří byli léčeni etanerceptem. Jejich klinické a farmakologické výsledky byly zaznamenány po 1, 4 a 6 měsících léčby. Po 6 měsících byl hodnocen vzájemný vztah mezi sérovou hladinou etanerceptu a léčebnou odpovědí popsanou jako dobrá, střední nebo žádná podle Evropské ligy proti revmatismu (EULAR).

U pacientů s dobrou odpovědí na léčbu byla po 6 měsících zjištěna statisticky významně vyšší hladina etanerceptu (průměr mezikvartilového rozpětí /IQR/ 3,78) v porovnání s pacienty se střední odpovědí na léčbu (IQR 3,10) a pacienty bez terapeutické odpovědi (IQR 2,80), všechna p < 0,05. Mezi klinickou odpovědí a sérovou hladinou etanerceptu byl zjištěn významný vzájemný vztah (p = 0,001). Po rozdělení pacientů do kvartilů podle hladiny etanerceptu bylo v nejnižším kvartilu (hladina etanerceptu < 2,1 mg/l) 40 % všech pacientů bez terapeutické odpovědi. V nejvyšším kvartilu (hladina etanerceptu > 4,7 mg/l) bylo 35 % pacientů s dobrou odpovědí na léčbu podle EULAR. U žádného pacienta nebyly zjištěny protilátky proti etanerceptu.

Prokázaná souvislost mezi sérovou hladinou etanerceptu a léčebnou odpovědí u pacientů s revmatoidní artritidou poukazuje na potřebu monitorování hladiny etanerceptu u pacientů bez léčebné odpovědi s případnou úpravou dávkovacího schématu, které by mohlo vést k optimalizaci léčby etanerceptem.

(zza)

Zdroj: Jamnitski A, Krieckaert CL, Nurmohamed MT, et al. Patients non-responding to etanercept obtain lower etanercept concentrations compared with responding patients. Ann Rheum Dis 2012(Jan);71(1):88-91. DOI: 10.1136/annrheumdis-2011-200184.Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se