Vyvolává etanercept reparativní odpověď u sakroileitidy?

3. 6. 2019

Etanercept patří do skupiny nejdéle používaných biologických léčiv a jeho účinek je velmi přesvědčivý. To platí také u pacientů s axiální spondylartritidou.

Inzerce

Vliv etanerceptu na rozsah a charakter lézí

Sakroileitida je považována za jeden z hlavních rysů axiální spondylartritidy. Odráží zánětlivé a strukturální změny, které ji provázejí ve všech stadiích, od jemných erozí až po ankylózu, která může nastat v pozdním průběhu.

Magnetická rezonance je pro její vyšetřování velmi přínosná, protože zobrazuje již velmi časné změny a umožňuje detailní hodnocení efektů léčby. Tohoto principu využila studie EMBARK, která zkoumala přínos etanerceptu po dobu 104 týdnů u pacientů s neradiografickou axiální spondylartritidou.

Metodika a průběh studie

Část studie EMBARK se cíleně zaměřila na hodnocení rozsahu a charakteru lézí v sakroiliakálním (SI) skloubení. Tato část studie trvala 12 týdnů a pacienti byli vyšetřováni na jejím začátku a na konci. Kohorta se skládala ze 185 nemocných, kteří byli randomizováni (dvojitě zaslepeně) k užívání 50 mg etanerceptu (n = 88) nebo placeba (n = 97).

Strukturální léze zobrazené na magnetické rezonanci byly hodnoceny dvěma nezávislými radiology za pomoci skórovacího systému SPARCC SSS (SpondyloArthritis Research Consortium of Canada Sacroiliac Joint Structural Score) v T1-váženém zobrazení. Změna uděleného skóre byla primárním sledovaným parametrem této části studie, hodnocena však byla i její korelace s klinickým stavem pacienta.

Výsledky

Při vstupu do studie nebyl významný rozdíl mezi aktivně léčenou a kontrolní skupinou – strukturální změny jejich SI kloubů byly rovnocenné. Během 12 týdnů se ovšem objevil významný rozdíl v průměrném skóre erozí, které bylo příznivější v aktivně léčené skupině (–0,57 vs. –0,08; p = 0,017). Příznaky hojení (množství reparativní tkáně, tzv. backfill) byly také výraznější u skupiny užívající etanercept (0,36 vs. 0,06; p = 0,022).

Rozdíl byl patrný i u podskupiny osob se známkami aktivního zánětu SI skloubení na MRI (edém kostní dřeně ve skórování SPARCC SSS ≥ 2): hodnoty pro eroze činily –0,81 u etanerceptu vs. –0,13 u placeba (p = 0,007), pro hojení pak 0,48 vs. 0,08 (p = 0,032). Zmírnění erozí a zvýraznění známek hojení korelovalo s klinickým zlepšením častěji u etanerceptu než u placeba.

Obr.  Vliv etanerceptu a placeba po 12 týdnech léčby
První řádek ukazuje změny v erozích, druhý řádek v množství reparativní tkáně, třetí řádek v tukové metaplazii jako příznaku hojení. Části B, D a F zobrazují výsledky v podskupinách pacientů dle přítomnosti aktivního zánětu (edému kostní dřeně).

Pozn.: ETN = etanercept; PBO = placebo; BME = edém kostní dřeně.

Závěr

Etanercept v tomto klinickém hodnocení prokázal svoji schopnost tlumit zánětlivé změny a vyvolávat velmi časnou reparativní odpověď.

(pez)

Zdroj: Maksymowych W. P., Wichuk S., Dougados M. et al. Modification of structural lesions on MRI of the sacroiliac joints by etanercept in the EMBARK trial: a 12-week randomised placebo-controlled trial in patients with non-radiographic axial spondyloarthritis. Ann Rheum Dis 2018 Jan; 77 (1): 78–84, doi: 10.1136/annrheumdis-2017-211605.Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×