Výsledky léčby etanerceptem a methotrexátem u pacientů s revmatoidní artritidou nejsou závislé na dávce methotrexátu

28. 11. 2016

Recentně publikovaná práce ukazuje, že etanercept použitý v kombinované léčbě středně těžké a těžké revmatoidní artritidy umožňuje snížit dávky současně podávaného methotrexátu. Efektivita léčby zůstává zachována a kvalita života pacientů může být zlepšena.

Kombinace etanerceptu s methotrexátem

Nové biologické látky cílící na specifické části imunitního systému vnesly do léčby revmatoidní artritidy (RA) doslova revoluci. Klinické studie ukázaly, že pokud jde o výsledný efekt, je výhodnější kombinace látek cílených proti tumor nekrotizujícímu faktoru (tzv. anti-TNF látky), konkrétně etanerceptu, s chorobu modifikujícími antirevmatickými léčivy (DMARDs), konkrétně methotrexátem, oproti monoterapii těmito léčivy. Kombinovaná léčba etanerceptem a methotrexátem je doporučena u pacientů s RA, kteří nedosáhli remise či nízké aktivity nemoci při terapii syntetickými DMARDs a při přítomnosti špatných prognostických faktorů.

U pacientů s intolerancí methotrexátu je možno přejít na monoterapii etanerceptem. Dále je známé, že řada pacientů, kteří dosáhnou remise, není dále ochotna pokračovat v terapii methotrexátem z důvodu nežádoucích účinků. Ti také mohou představovat skupinu nemocných, kteří budou dále léčeni pouze monoterapií etanerceptem nebo etanerceptem a nižší dávkou methotrexátu s cílem omezit výskyt nežádoucích účinků. Zůstane však při snížení dávky methotrexátu zachovaná efektivita léčby?

Metodika analýzy

Autoři předkládané práce se zaměřili na vliv dávky methotrexátu na klinické a funkční výsledky a také na kvalitu života těchto pacientů při léčbě trvající 24 měsíců, jež zahrnovala etanercept a různé dávky methotrexátu.

Jde o hodnocení dat získaných od pacientů s aktivní RA, kteří byli zařazeni do studií TEMPO (Trial of Etanercept and Methotrexate with Radiographic Patient Outcomes) či COMET (COmbination of Methotrexate and ETanercept in Active Early Rheumatoid Arthritis). Data byla použita v post-hoc analýze a byla stratifikována v závislosti na dávce methotrexátu ve 24. měsíci léčby. Kontrolní skupinu tvořili pacienti léčení pouze methotrexátem.

Pro analýzu byly vytvořeny 3 podskupiny: nízká dávka methotrexátu (< 10 mg/týden), střední dávka (10−17,5 mg/týden) a vysoká dávka (> 17,5 mg/týden). V každé podskupině autoři také hodnotili skóre aktivity onemocnění u 28 kloubů (DAS28) dle kritérií navržených American College of Rheumatology s 20%, 50% a 70% zlepšením (ACR 20, 50, 70). Dále byly hodnoceny změny v DAS28 ve srovnání s hodnotami dosaženými při vstupu do studií, kvalita života dle EuroQoL 5dimenzionální vizuální analogové škály (EQ-5D VAS) a použit byl dotazník cílený na celkové zdraví (HAQ-DI − Health Assessment Questionnaire Disease Index).

Výsledky a závěr

Autoři této post-hoc analýzy ukázali, že odpověď na kombinovanou léčbu etanerceptem a methotrexátem ve 24. měsíci od jejího zahájení byla konzistentně vysoká ve všech skupinách s podobnými počty pacientů dosahujících nízké aktivity onemocnění či remise dle DAS28 i dle skórování ACR. Zlepšení v hodnocených parametrech nebylo závislé na dávce methotrexátu.      

Toto zjištění může mít jistě významný klinický dopad: při používání etanerceptu u pacientů s RA mohou být podávány současně nižší dávky methotrexátu, jelikož klinický efekt terapie zůstane zachován a může dojít ke zlepšení kvality života, pokud odpadnou některé vedlejší nežádoucí účinky léčby spojené s vyššími dávkami methotrexátu.

(eza)

Zdroj: Gallo G. et al. Efficacy of etanercept in combination with methotrexate in moderate-to-severe rheumatoid arthritis is not dependent on methotrexate dosage. RMD Open 2016; 2: e000186, doi: 10.1136/ rmdopen-2015-000186.Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se