Von Willebrandův faktor jako biomarker aktivity nemoci u pacientů s primární vaskulitidou CNS

17. 11. 2012

Hodnocení aktivity nemoci a možnost predikce odpovědi na terapii je i v revmatologii neustále předmětem zájmu.

Hodnocení aktivity nemoci a možnost predikce odpovědi na terapii je i v revmatologii neustále předmětem zájmu. Hledání nových hodnoticích a prediktivních markerů je proto pro odborníky pořád výzvou. V říjnovém vydání časopisu Rheumatology byla publikována práce kanadských autorů, kteří se danou problematickou blíže zabývali. Ve své práci hodnotili změny v koncentracích von Willebrandova faktoru (vWF) u dětí s primární vaskulitidou CNS (cPACNS) po léčbě a porovnávali je s aktivitou nemoci a také s hodnotami jiných zánětlivých parametrů.

Popisované kohortové studie se účastnily po sobě následující děti, kterým byla diagnostikována cPACNS. V době stanovení diagnózy a pak při pravidelných kontrolách byly shromážděny demografické, klinické, laboratorní, zobrazovací i histologické údaje. U těchto pacientů pak byla hodnocena aktivita onemocnění a provedeno sériové měření hladiny antigenu vWF.

Sledovaná kohorta pacientů se skládala z 39 dětí s diagnózou cPACNS, a to konkrétně z 25 dětí s angiograficky negativní cPACNS a 14 dětí s angiograficky pozitivním onemocněním. 21 pacientů bylo ženského pohlaví, medián věku v době stanovení diagnózy byl 9,8 roku a medián doby následného sledování byl 18 měsíců. U všech pacientů byly přítomné známky neurologického postižení. V průběhu následného sledování došlo k výraznému zmírnění aktivity onemocnění a zlepšení neurologických příznaků. Hladiny antigenu vWF byly v době stanovení diagnózy cPACNS zvýšené u 65 % dětí, přičemž po léčbě došlo k jejich významnému snížení. Naproti tomu hodnoty CRP (C-reaktivního proteinu) a FW (sedimentace erytrocytů) v průběhu času kolísaly. Vyšší hladiny antigenu vWF v době stanovení diagnózy pak byly spojeny s nižší aktivitou nemoci po 12 měsících.

V rámci této studie došlo u všech dětí s cPANS v průběhu času ke zlepšení stavu. Změny hodnot CRP a FW, další laboratorní testy i MRI nálezy neodrážely pokaždé zhoršenou aktivitu nemoci. Stanovení hladiny vWF by tak mohlo pomoci lékařům odlišit změny aktivity nemoci v průběhu sledování a predikovat odpověď léčbu. Ke zhodnocení senzitivity a specificity vWF jako biomarkeru aktivity onemocnění však bude zapotřebí provést v budoucnu kontrolované studie.

(mik)

Zdroj: Cellucci T. et  al. Von Willebrand factor antigen-a possible biomarker of disease activity in childhood                central nervous system vasculitis? Rheumatology 2012 Oct; 51 (10): 1838–45; doi: 10.1093/rheumatology/kes156Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se