Vliv etanerceptu na strukturální změny v sakroiliakálním skloubení u pacientů s časnou axiální spondylartritidou

14. 8. 2021

V současnosti existují omezené důkazy ohledně vlivu inhibitoru tumor nekrotizujícího faktoru na strukturální léze u pacientů s časnou formou axiální spondylartritidy (AxSpA). Cílem níže prezentované práce publikované v lednu 2021 bylo hodnocení strukturálních změn na sakroiliakálním skloubení (SIJ) na magnetické rezonanci (MRI) po 2 letech léčby etanerceptem v rámci klinické studie EMBARK u pacientů s časnou AxSpA v porovnání s kontrolní kohortou neléčenou biologiky (DESIR) a zhodnocení vztahu mezi změnami na magnetické rezonanci a aktivitou onemocnění podle ASDAS.

Cíle a metodika studie

U pacientů s ankylozující spondylartritidou a neradiografickou formou axiální spondylartritidy je účinnost inhibitoru tumor nekrotizujícího faktoru (TNFi) na klinické a radiografické známky zánětu dobře zdokumentována. Méně prozkoumaná je však problematika časných forem onemocnění a vliv na strukturální léze.

Primárním cílem prezentované studie bylo zhodnocení strukturálních změn v oblasti sakroiliakálního skloubení stanovených pomocí MRI. Sekundárním cílem bylo zhodnocení vztahu mezi strukturálními změnami a neaktivním onemocněním (ASDAS < 1,3 po dobu alespoň 2 následujících kontrol v časovém horizontu 6 měsíců).

Pro analýzu byla použita data ze 2 klinických studií, konkrétně EMBARK, která hodnotila účinnost TNFi etanerceptu u pacientů s axiální spondylartritidou, a observační studie DESIR, z níž byla vybrána data pacientů, kteří v prvních 2 letech sledování nepodstoupili cílenou léčbu.

Výsledky 

V analýze byla hodnocena data 163 pacientů ze studie EMBARK a 76 ze studie DESIR. Pokud jde o vstupní charakteristiky, byly u pacientů ze studie EMBARK pozorovány delší doba trvání symptomů, horší funkční parametry a vyšší aktivita onemocnění.

Ve skupině s etanerceptem byl zaznamenán signifikantně vyšší podíl nemocných s redukcí erozních změn: v neupravené analýze se jednalo o 23,9 vs. 5,3 % (p = 0,01), v upravené analýze o 23,1 vs. 2,9 % (p = 0,01). U pacientů na etanerceptu s neaktivním onemocněním stanoveným pomocí skóre ASDAS byl pozorován vyšší podíl jedinců s redukcí erozních změn než s jejich nárůstem (32,7 vs. 4,8 %; p < 0,001).

Ve skupině s neaktivním onemocněním stanoveným pomocí skóre ASDAS byl pozorován vyšší podíl pacientů s redukcí erozních změn a nárůstem reparativní tkáně (tzv. backfill) v porovnání s nemocnými v ostatních kategoriích ASDAS. Nicméně tento trend nebyl napříč kategoriemi signifikantní a redukce erozních změn byla pozorována i u pacientů, u nichž nebylo dosaženo trvalé odpovědi hodnocené pomocí skóre ASDAS.

Závěr

Z výsledků studie vyplývá, že redukce erozních změn bylo dosaženo u vyššího podílu pacientů na etanerceptu v porovnání s kontrolní skupinou bez etanerceptu. Nicméně ve studii nebyla nalezena jasná spojitost mezi strukturálními změnami a neaktivním onemocněním hodnoceným pomocí skóre ASDAS.

(holi)

Zdroj:

Maksymowych W. P., Claudepierre P., de Hooge M. et al. Structural changes in the sacroiliac joint on MRI and relationship to ASDAS inactive disease in axial spondyloarthritis: a 2-year study comparing treatment with etanercept in EMBARK to a contemporary control cohort in DESIR. Arthritis Res Ther 2021 Jan 29; 23 (1): 43, doi: 10.1186/s13075-021-02428-8.Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se