Včasná léčba spondylartritidy není chiméra!

5. 11. 2017

O včasné léčbě neradiografické spondylartritidy se mluví velmi často, ale má léčba opravdu takové výsledky, jaké si od ní slibujeme?

Úvod

Neradiografická spondylartritida patří mezi méně probádané klinické jednotky. Diagnostika nemoci v této rané fázi je totiž možná pouze s využitím magnetické rezonance (MRI), která se začala plošně využívat až poměrně nedávno. Je však velmi důležitá, protože časný terapeutický zásah je hlavním požadavkem, pokud chceme předejít rozvoji nezvratných změn na skeletu a progresi nemoci. Trendem moderní léčby je zavádět biologickou léčbu u axiální spondylartritidy v 1. linii. Jak je ale u těchto pacientů účinná? A jak dlouho se její účinek udrží?

Metodika studie

Studie EMBARK si vytkla za cíl právě získání těchto informací a shromáždila velké množství dat o účinku etanerceptu. Objektem zkoumání se stala kohorta pacientů (studii dokončilo 169 osob) s axiální spondylartritidou, u kterých selhala léčba nejméně dvěma různými nesteroidními antirevmatiky (NSAIDs). Studie měla dvě části: jako první všichni absolvovali dvojitě zaslepenou fázi s podáváním 50 mg etanerceptu týdně nebo placeba po dobu 12 týdnů a poté otevřenou fázi, ve které bylo všem probandům podáváno 50 mg etanerceptu týdně až do dosažení 104. týdne.

Hodnocení stavu pacientů v různých fázích studie probíhalo jak klinicky, tak za pomoci MRI a samozřejmě byly zaznamenávány i nežádoucí příhody. Klinický obraz pacienta a aktivita onemocnění byly hodnoceny pomocí parametrů ASAS (Assessment of SpondyloArthritis International Society, hodnotilo se zlepšení o 20/40 % v nejméně 3 z následujících oblastí: celkové vyšetření pacienta, hodnocení bolesti, funkce a zánětu), ASDAS (Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score, hodnotí se kompozit 5 parametrů: bolest zad, doba trvání ranní ztuhlosti, celkové hodnocení pacienta, periferní bolest a otok, hladina CRP a sedimentace erytrocytů) a dotazníku BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index, hodnotí se aktivita onemocnění pomocí těchto parametrů: únava, spinální bolest, bolest a otok kloubů, oblasti lokální bolestivosti, trvání a závažnost ranní ztuhlosti).

Výsledky

104 týdnů po započetí studie dosáhlo 61 z 81 (75 %) pacientů, kteří užívali etanercept během celého trvání studie, zlepšení odpovídajícího skóre ASAS20, 61 % z těchto pacientů dosáhlo dokonce ASAS40. 60 % pacientů mělo neaktivní onemocnění podle skórování ASDAS. 70 % osob dosáhlo zlepšení o 50 % v dotazníku BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index, hodnotí se aktivita onemocnění pomocí těchto parametrů: únava, spinální bolest, bolest a otok kloubů, oblasti lokální bolestivosti, trvání a závažnost ranní ztuhlosti).

V průběhu studie se klinické výsledky léčených osob stále zlepšovaly, stejně jako hodnocení aktivity onemocnění na MRI, a to u pacientů užívajících etanercept po celou dobu i u pacientů převedených na etanercept po podávání placeba. Závažné nežádoucí příhody zaznamenalo 7 % pacientů ze skupiny placebo/etanercept a 8 % probandů ze skupiny etanercept/etanercept, nebyly však pozorovány žádné nové bezpečnostní signály.

Závěr

Dlouhodobá léčba etanerceptem u osob s neradiografickou spondylartritidou tedy odpovídá dosud získaným údajům u ankylozující spondylitidy. Pacienti z léčby profitují u obou forem, radiografické i neradiografické.

(pez)

Zdroj: Dougados M., van der Heijde D., Sieper J. et al. Effects of long-term etanercept treatment on clinical outcomes and objective signs of inflammation in early nonradiographic axial spondyloarthritis: 104-week results from a randomized, placebo-controlled study. Arthritis Care Res (Hoboken) 2017; 69 (10): 1590−1598, doi: 10.1002/acr.23276.Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se