Variace genu CD6 a syntaxin vážícího proteinu 6 v odpovědi na inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa u dánských pacientů s revmatoidní artritidou

2. 9. 2012

Léčba inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFα) výrazně zlepšila léčbu pacientů s revmatoidní artritidou, ačkoli nejméně 30 % pacientů na tuto léčbu neodpovídá.

Léčba inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFα) výrazně zlepšila léčbu pacientů s revmatoidní artritidou, ačkoli nejméně 30 % pacientů na tuto léčbu neodpovídá. Inzerce a delece (INDELS) jsou strukturální variace DNA, které mohou mít 1–10 000 párových bází. Mnoho INDELS se vyskytuje v místech funkčně důležitých genů lidského genomu a přispívají k fenotypické diverzitě. Cílem této studie je prozkoumat INDELS spojené s odpovědí na inhibitory TNFα u pacientů s revmatoidní artritidou (RA).

Metodika:

V registru DANBIO bylo identifikováno 237 pacientů s RA užívajících inhibitory TNFα (81 % žen, s mediánem věku 56 let a trváním nemoci 6 let). Pacienti zahájili léčbu infliximabem (n = 160), adalimumabem (n = 56) a etanerceptem (n = 21) v letech 1999 až 2008 podle platných národních postupů pro danou léčbu. Klinická odpověď byla posouzena v 26. týdnu za použití kritérií EULAR (European League Against Rheumatism). Na základě literatury bylo vybráno 213 INDELS s možným vztahem k RA a odpovědi na léčbu za použití GeneVa (Compugen) in silico databáze z 350 000 genetických variant v lidském genomu. Genomické segmenty byly amplifikovány polymerázovou řetězovou reakcí (PCR), genotyp byl určen pomocí Sangerovy metody. Byla testována vazba mezi genotypy a dobrá odpověď versus žádná odpověď podle EULAR a podobně dobrá odpověď versus mírná odpověď/žádná odpověď pomocí Fisherových exaktních testů. Na počátku byl medián aktivity RA DAS28 stanoven na 5,1. Ve 26. týdnu mělo podle kritérií EULAR 68 (28 %) pacientů dobrou odpověď, zatímco 81 (34 %) a 88 (37 %) mělo mírnou či žádnou odpověď. Inzerce o délce 19 párů bází v CD6 genu byla spojena s dobrou versus žádnou odpovědí dle kritérií EULAR (OR = 4,43, 95% Cl: 1,99–10,09, p = 7,211 × 10 –5) a podobně dobrá odpověď versus mírná odpověď/žádná odpověď (OR = 4,54, 95% Cl: 2,29–8,99, p = 3,336 × 10 –6). Mikrosatelit v místě syntaxin vážícího proteinu 6 (STXBP6) byl spojen s dobrou versus žádnou odpovědí dle kritérií EULAR (OR = 4,01, 95% Cl: 1,92–8,49, p = 5,067 × 10 –5).

Závěr:

Genetické variace v rámci genu CD6 a STXBP6 mohou ovlivnit odpověď na inhibitory TNFα u pacientů s RA.

(dak)

Zdroj: Krintel S. B. CD6 and Syntaxin Binding Protein 6 Variants and Response to Tumor Necrosis Factor, Alpha Inhibitors in Danish Patients with Rheumatoid Arthritis. PLoS ONE 7(6): e38539; doi:10.1371/journal.pone.0038539Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se