Užití etanerceptu při léčbě psoriázy u dětských pacientů

1. 6. 2009

Biologikum etanercept (inhibitor tumor nekrotizujícího faktoru-α) je využíváno k léčbě psoriázy dospělých. V lednu 2008 byla v odborném časopise The New England Journal of Medicine publikována studie pojednávající o využití tohoto preparátu také při léčbě dětské populace.

Biologikum etanercept (inhibitor tumor nekrotizujícího faktoru-α) je využíváno k léčbě psoriázy dospělých. V lednu 2008 byla v odborném časopise The New England Journal of Medicine publikována studie pojednávající o využití tohoto preparátu také při léčbě dětské populace.

Tato studie se stala podkladem registrace etanerceptu pro léčbu dětí a adolescentů s těžkou chronickou psoriázou. Schválení proběhlo v prosinci 2008, a to pro dětskou populaci od 8 do 17 let. V tuto chvíli je tedy etanercept jako jediné biologikum zaregistrován pro léčbu těžké psoriázy u dětí a adolescentů.

Studie trvající 48 týdnů se zúčastnilo 211 pacientů s psoriázou ve věku od 4 do 17 let se středně těžkými až těžkými projevy nemoci (PASI index min. 12).

Po počáteční randomizaci užívala jedna skupina po dobu dvanácti týdnů etanercept subkutánně v dávce 0,8 mg/ kg jednou týdně. Druhá skupina dostávala stejnou formou placebo. Tato fáze byla dvojitě zaslepená. Následujících 24 týdnů užívaly v otevřené fázi účinnou látku obě skupiny. Posledních 12 týdnů trvající fáze se účastnilo 138 z původních 211 pacientů, kteří byli opět randomizováni do placebo a etanercept skupiny. Celkem 29 pacientů z placebo skupiny ztratilo odpověď na léčbu a byli opět léčeni etanerceptem do 48.týdne. Tato část byla zaměřena na zhodnocení projevů z vysazené léčby a na účinnost při opětovném podání.

Ve 12. týdnu dosáhlo 57% pacientů užívajících etanercept 75% zlepšení PASI indexu. Stejný výsledek byl zaznamenán jen u 11% z placebo skupiny. Větší poměrný rozdíl se ukázal při zlepšení indexu PASI o 50%: 75% ku 23% (etanercept ku placebu). Ve 36. týdnu, tedy po tom, co obě skupiny užívaly etanercept, se poměr zlepšení PASI indexu o 75% vyrovnal na 68% (v 1. fázi aplikován etanercept) ku 65% (v placebo skupině). V poslední fázi (36.-48.týden) odpověď na léčbu ztratilo 42% pacientů přiřazených druhou randomizací do placebo skupiny. Po 4–8 týdnech opětovné terapie byla reakce na léčbu srovnatelná s původní experimentální skupinou, která byla léčena etanerceptem.

Studie dokázala významné zlepšení projevů těžké psoriázy u dětí a adolescentů léčených biologickou léčbou – etanerceptem. Rovněž prokázala účinnost této látky při opakované léčbě v případě, že léčba byla přerušena.U žádného pacienta se nevyskytl rebound fenomen.

(veri)

Zdroj: Amy S. Paller, Elaine C. Siegfried, Richard G. Langley, Alice B. Gottlieb, David Pariser, Ian Landells, Adelaide A. Hebert, Lawrence F. Eichenfield, Vaishali Patel, Kara Creamer, and Angelika Jahreis. Etanercept Treatment for Children and Adolescents with Plaque Psoriasis. The New England Journal of Medicine 2008;358(3):241–251.Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se