Účinnost snížené dávky inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru u axiální spondylartritidy

9. 7. 2020

Nasazení inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru znamenalo průlom v terapii axiální spondylartritidy a dalších autoimunitních onemocnění. Nevýhodou užívání těchto léků může být vyšší náchylnost pacientů k různým infekčním agens. Cílem prezentované metaanalýzy proto bylo zjistit, zda redukovaná dávka inhibitorů TNF poskytuje stejnou efektivitu s příznivějším bezpečnostním profilem v porovnání se standardním dávkovacím schématem.

Úvod

Axiální spondylartritida je společným názvem pro formu onemocnění bez radiologického nálezu a pro formu onemocnění s typickými radiologickými změnami, která je též známá pod názvem ankylozující spondylartritida.

V diagnostice a terapii onemocnění se v posledních letech udály dvě zásadní změny. První změnou je rutinní použití magnetické rezonance v diagnostice onemocnění, díky čemuž lze řadu případů diagnostikovat časněji. Druhou změnou je zavedení cílené protizánětlivé léčby v podobě inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru (TNF) do běžné lékařské praxe. Moderní léčba signifikantně zlepšuje kvalitu života nemocných, zmírňuje symptomy a zpomaluje progresi onemocnění. Určitou nevýhodou při podávání inhibitorů TNF je však zvýšená náchylnost pacientů k různým infekčním agens. 

Cíle analýzy

Do metaanalýzy bylo zahrnuto celkem 6 klinických studií o celkovém počtu 747 pacientů (442 pacientů s radiografickou formou, 305 s neradiografickou formou onemocnění). Mezi primární cíle metaanalýzy patřilo zhodnocení odpovědi na léčbu, remise, aktivity onemocnění, relapsu a bezpečnosti terapie pomocí kritérií vytvořených odbornou společností Assessment in SpondyloArthritis international Society (ASAS).

Výsledná zjištění

U pacientů užívajících redukovanou dávku inhibitorů TNF bylo pozorováno méně těch, kteří dle kritérií ASAS dosáhli alespoň 40% zlepšení klinického stavu (relativní riziko [RR] 0,62; 95% CI 0,49–0,78) a parciální remise (RR 0,17; 95% CI 0,06–0,46). U pacientů na redukované dávce došlo k průměrnému zvýšení skóre Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (průměrný rozdíl 0,35; 95% CI 0,10–0,60), přičemž mezi skupinami nebyl pozorován signifikantní rozdíl v hladině CRP (průměrný rozdíl 0,16; 95% CI –0,76 až 1,07).

U pacientů na redukované dávce bylo naopak pozorováno více relapsů a flare onemocnění (RR 1,73; 95% CI 1,32–2,27) a současně mezi skupinami nebyl pozorován signifikantní rozdíl v míře infekcí (poměr frekvence výskytu [IRR] 0,98; 95% CI 0,76–1,25) a reakcí při injekční či infuzní aplikaci léku (IRR 0,71; 95% CI 0,42–1,19).

Shrnutí a závěr

Z výsledků metaanalýzy vyplývá, že při podávání redukované dávky inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru nedošlo k snížení infekčních komplikací, naopak bylo pozorováno více relapsů a flare onemocnění. Redukce dávky u pacientů s axiální spondylartritidou tak podle výsledků metaanalýzy nepřináší žádný benefit.

(holi)

Zdroj: Lawson D. O., Eraso M., Mbuagbaw L et al. Tumour necrosis factor inhibitor dose reduction for axial spondyloarthritis: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Arthritis Care Res (Hoboken) 2020 Mar 12, doi: 10.1002/acr.24184 [Epub ahead of print].Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se