Účinnost etanerceptu v léčbě psoriázy a psoriatické artritidy v populaci střední a východní Evropy

19. 9. 2017

Charakteristiky nemocných s psoriázou se mohou mezi jednotlivými státy významně lišit. Proto se skupina revmatologů ze Srbska, Polska, Maďarska a Česka rozhodla analyzovat zvlášť podskupinu Středoevropanů a Východoevropanů, kteří se účastnili klinické studie PRESTA.

Úvod

Účinnost anti-TNF cílených léčiv v terapii psoriázy a psoriatické artritidy byla zkoumána v rozsáhlých klinických studiích především ve Spojených státech amerických a západní Evropě, a proto je údajů o této léčbě v populaci střední a východní Evropy zatím méně. Klinické studie PRESTA (Psoriasis Randomized Etanercept Study in Subjects with Psoriatic Arthritis) se zúčastnilo celkem 752 nemocných, přičemž 307 jich pocházelo ze zemí střední nebo východní Evropy.

Klinická studie PRESTA

V rámci klinického hodnocení byli nemocní s psoriázou a psoriatickou artritidou randomizováni k užívání etanerceptu buď v režimu 50 mg 2× týdně po dobu 12 týdnů s následnou 12týdenní aplikací 50 mg 1× týdně (dále skupina 2/1), nebo 50 mg 1× týdně po dobu 24 týdnů (dále skupina 1/1). Prvních 12 týdnů studie bylo prováděno za dvojitého zaslepení, následující fáze již byla otevřená. Primárním cílem hodnocení byla účinnost etanerceptu vyjádřená pomocí škály PGA (Physician Global Assessment). V rámci sekundárních cílů se hodnotilo také s využitím indexu PASI (Psoriasis Area and Severity Index) a skóre ACR (American College of Rheumatology) pro zjištění míry kloubního postižení.

Účinnost u podskupiny Středo- a Východoevropanů

Kožní projevy

Celkem byla analyzována data 307 pacientů, z toho 51 Čechů, 107 Maďarů, 41 Poláků a 108 Srbů. Ve 12. týdnu dosáhlo hodnocení PGA 0 či 1 (tj. kůže zcela nebo téměř prostá projevů psoriázy) 54 % nemocných ve skupině 2/1 a 40 % ve skupině 1/1 (p = 0,02). Ve 24. týdnu to bylo 68 oproti 60 % a rozdíl pozbyl statistické významnosti.

Index PASI se průměrně zlepšil o 59 a 87 % v 6., resp. 24. týdnu u skupiny 2/1 a u skupiny 1/1 došlo ke zlepšení o 49 a 81 % oproti výchozím hodnotám. Rozdíly mezi skupinami byly statisticky významné (v 6. týdnu p = 0,005; ve 24. týdnu p < 0,05).

Kloubní postižení

Skóre ACR 20 dosáhlo ve 12. týdnu 71,7 % pacientů ze skupiny 2/1 a 59,9 % pacientů ze skupiny 1/1 (p = 0,03). Ve 12. i 24. týdnu se skupiny nelišily v počtu oteklých nebo bolestivých kloubů a ve skóre PGA pro artritidu, u obou skupin však došlo k významnému zlepšení ve srovnání s výchozím stavem (p < 0,001 pro všechna srovnání).

Bezpečnost

V obou skupinách byl po dobu konání studie etanercept dobře snášen. Nežádoucí příhody se častěji vyskytovaly ve skupině 2/1 (36,6 oproti 24,7 % ve skupině 1/1; p = 0,026). Nejčastěji šlo o infekce horních dýchacích cest, faryngitidu a reakce v místě vpichu. Závažné infekce byly hlášeny ve 2 případech, a to ve skupině 1/1. Nebyl hlášen žádný případ tuberkulózy ani jiných oportunních infekcí.

Závěr

Oba režimy léčby etanerceptem vedly k signifikantnímu zlepšení projevů psoriázy a psoriatické artritidy, a to za dobré snášenlivosti; přitom se neobjevily nové nežádoucí účinky. Výsledky v podskupině Středo- a Východoevropanů jsou dle autorů srovnatelné s celkovou populací, která se studie PRESTA účastnila.

(jam)

Zdroj: Damjanov N., Karpati S., Kemeny L. et al. Efficacy and safety of etanercept in psoriasis and psoriatic arthritis in the PRESTA study: analysis in patients from Central and Eastern Europe. J Dermatolog Treat 2017 Aug 16: 1‒5, doi: 10.1080/09546634.2017.1329509 [Epub ahead of print].Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se