Účinnost a bezpečnost etanerceptu v terapii artritid

7. 6. 2022

Přehledová práce odborníků z italského Janova se soustředila na dostupné poznatky ohledně účinnosti a bezpečnosti podávání etanerceptu v terapii zánětlivých revmatických onemocnění.

Úvod

Chronická zánětlivá revmatická onemocnění představují heterogenní skupinu se společnými klinickými rysy a genetickým podkladem. V jejich terapii se uplatňují inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α), mezi něž se řadí i rekombinantní fúzní protein etanercept. Cílem citované přehledové práce bylo zhodnocení současných poznatků ohledně jeho účinnosti a bezpečnosti v terapii psoriatické artritidy, ankylozující spondylartritidy a juvenilní idiopatické artritidy.

Psoriatická artritida

V publikovaných randomizovaných kontrolovaných klinických studiích byla prokázána superiorita etanerceptu vůči placebu v rámci několika skórovacích systémů hodnotících účinnost léčby (PsARC, ACR, PASI). V porovnání s placebem byl také prokázán efekt z hlediska zpomalení radiografické progrese onemocnění. Účinnost etanerceptu byla dále ověřena v rámci dlouhodobé terapie psoriatické artritidy, s patrným poklesem konkomitantního užívání jiných chorobu modifikujících léků a kortikosteroidů.

Účinnost etanerceptu byla prokázána u axiálního a periferního poškození kloubů při psoriatické artritidě. U pacientů s psoriatickou artritidou byl ve studiích také prokázán signifikantní pozitivní vliv na zlepšení endotelové funkce a snížení rizika kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních příhod a zlepšení kvality životy nemocných.

V rámci bezpečnostního profilu byly výsledky studií konzistentní a v souladu se známým bezpečnostním profilem léku. V některých studiích bylo pozorováno nižší riziko závažných infekcí v porovnání s adalimumabem a infliximabem. U pacientů infikovaných virem hepatitidy C (HCV) se dokonce etanercept jeví jako terapeutická možnost.

Při intraartikulární aplikaci etanerceptu byl v porovnání s placebem pozorován signifikantní efekt bez výskytu závažných nežádoucích příhod, tato možnost lokální terapie by se tak v budoucnu mohla dále rozvíjet.

Ankylozující spondylartritida

Účinnost etanerceptu v terapii ankylozující spondylartritidy byla také ověřena několika klinickými výzkumy. Ve studii porovnávající etanercept s infliximabem byla prokázána účinnost obou modalit léčby, podávání infliximabu však vedlo k rychlejšímu klinickému zlepšení. Nicméně v jiné studii byla u pacientů na etanerceptu v porovnání s infliximabem pozorována superiorita v míře udržení léčby. Ve stejné práci byla potvrzena signifikantní účinnost etanerceptu v terapii ankylozující spondylartritidy.

V porovnání se sulfasalazinem byla zjištěna superiorita etanerceptu co do klinické účinnosti, přičemž obě modality léčby byly dobře tolerovány. U pacientů s nízkou denzitou kostní tkáně bylo při terapii etanerceptem v porovnání s placebem pozorováno její zlepšení, které bylo také zaznamenáno v rámci parametrů kostního metabolismu.

Z metaanalýzy klinických studií vyplynul signifikantní klinický efekt etanerceptu na extraartikulární manifestaci v podobě uveitidy. Nicméně uveitida může být podle autorů studie také potenciálním nežádoucím účinkem léčby. V rámci výskytu idiopatických střevních zánětů nebyl v rámci metaanalýzy pozorován signifikantní rozdíl mezi etanerceptem, placebem a jinými inhibitory TNF-α.

Juvenilní idiopatická artritida

Také v terapii juvenilní idiopatické artritidy byla podle dosud publikovaných klinických studií prokázána účinnost a bezpečnost etanerceptu při krátkodobém i dlouhodobém podávání. Mezi nezávislé prediktory dosažení trvalého klinického zlepšení nebo minimální aktivity onemocnění patří kratší doba trvání onemocnění, absence konkomitantního užívání perorálních kortikosteroidů, anamnéza chronické přední uveitidy a věk < 9 let.

Při současném užívání methotrexátu byla u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou zaznamenána signifikantně nižší incidence idiopatických střevních zánětů, kombinační terapie s methotrexátem se tak jeví jako protektivní faktor.

Závěr

Z výsledků publikovaných studií vyplývá, že etanercept je účinnou a bezpečnou modalitou terapie psoriatické artritidy, ankylozující spondylartritidy i juvenilní idiopatické artritidy. Mezi nejčastěji hlášené nežádoucí příhody během léčby patří nazofaryngitida, infekce horních cest dýchacích, kašel, bolesti hlavy, únava a poruchy epidermis a dermis.

(holi)

Zdroj: Murdaca G., Negrini S., Magnani O. et al. Update upon efficacy and safety of etanercept for the treatment of spondyloarthritis and juvenile idiopathic arthritis. Mod Rheumatol 2018; 28 (3): 417–431, doi: 10.1080/14397595.2017.1366006.Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se