Účinek tofacitinibu u pacientů s revmatoidní artritidou nezávisí na velikosti dávky současně podávaného methotrexátu

1. 5. 2018

Tofacitinib je perorálně podávaný inhibitor Janusových kináz, který se používá v kombinaci s methotrexátem pro léčbu revmatoidní artritidy (RA) u dospělých pacientů s nedostatečnou odpovědí na jedno nebo více chorobu modifikujících antirevmatik. Cílem post hoc analýzy klinické studie ORAL Scan bylo zjistit, zda má velikost dávky současně podávaného methotrexátu vliv na účinek tofacitinibu u pacientů s RA.

Metodika a průběh studie ORAL Scan

ORAL Scan byla 2letá randomizovaná studie fáze 3, která hodnotila účinek tofacitinibu u pacientů s RA s nedostatečnou odpovědí na methotrexát. Pacientům byl v kombinaci s methotrexátem podáván tofacitinib v dávce 5 či 10 mg 2× denně anebo placebo. Methotrexát byl podáván v nízké (≤ 12,5 mg/týden), střední (> 12,5 a < 17,5 mg/týden) nebo vysoké (≥ 17,5 mg/týden) dávce.

Terapeutický účinek byl hodnocen ve 3. a 6. měsíci léčby, a to pomocí četnosti odpovědi ACR (American College of Rheumatology) 20/50/70, průměrné změny klinického indexu aktivity onemocnění (CDAI − Clinical Disease Activity Index) proti vstupním hodnotám, kompozitního indexu skóre aktivity nemoci u 28 kloubů a sedimentace erytrocytů (DAS28-4[ESR]), indexu postižení v dotazníku hodnocení zdravotního stavu HAQ-DI (Health Assessment Questionnaire − Disability Index) a modifikovaného celkového Sharpova skóre.

Výsledky

Do studie bylo zařazeno celkem 797 pacientů, z toho 321 bylo léčeno tofacitinibem v dávce 5 mg 2× denně, 316 tofacitinibem v dávce 10 mg 2× denně a 160 pacientů dostávalo placebo. Nízkými, středními a vysokými dávkami methotrexátu bylo léčeno 242, 333 a 222 pacientů.

Ve 3. a 6. měsíci byly četnosti odpovědí ACR 20/50/70 vyšší proti placebu u obou dávek tofacitinibu, a to napříč všemi dávkami methotrexátu. Průměrné zlepšení CDAI a HAQ-DI proti vstupním hodnotám bylo ve 3. měsíci proti placebu pro obě dávky tofacitinibu významně vyšší bez ohledu na velikost dávky současně podávaného methotrexátu a toto zlepšení bylo udrženo i v 6. měsíci. U obou dávek tofacitinibu došlo v porovnání s placebem v 6. měsíci bez ohledu na dávku methotrexátu ke zlepšení DAS28–4(ESR) a byla pozorována menší progrese strukturálních změn. 

Graf: Procento pacientů dosahujících v 6. měsíci odpovědi ACR50

Pozn.: * p < 0,05 vs. placebo + methotrexát. ACR = American College of Rheumatology; BID = 2× denně; CI = interval spolehlivosti; MTX = methotrexát; n = počet pacientů s odpovědí na léčbu; N = počet hodnocených pacientů; wk = týden. Černé sloupce = placebo, světle šedé = tofacitinib 5 mg BID, tmavě šedé = tofacitinib 10 mg BID

Závěr

U pacientů s RA s nedostatečnou odpovědí na methotrexát vykazoval tofacitinib podávaný v kombinaci s methotrexátem vyšší klinickou a radiografickou účinnost než placebo, a to bez ohledu na dávku methotrexátu. Z výsledků vyplývá, že k zajištění účinku tofacitinibu zřejmě není nutné současně podávat vysoké dávky methotrexátu.

(blu)

Zdroj: Fleischmann R., Mease P. J., Schwartzman S. et al. Efficacy of tofacitinib in patients with rheumatoid arthritis stratified by background methotrexate dose group. Clin Rheumatol 2017; 36 (1): 15–24, doi: 10.1007/s10067-016-3436-1.

Doporučte svý pacientům web o revmatických onemocněních, kde naleznou spoustu užitečných informací: www.revmaticke-nemoci.cz.Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se