Studie ORAL Start a Scan podruhé: Co přinesla nová analýza dat?

14. 12. 2018

Primární analýza klinické studie někdy přinese více otázek než odpovědí, a proto přichází druhá šance. Explorativní post-hoc analýza, která zhodnotí data jiným způsobem: na nově položené otázky získá nové odpovědi.

Tofacitinib v léčbě RA a klíčové studie

Tofacitinib je inhibitor Janusových kináz, používaný k léčbě středně těžké až těžké revmatoidní artritidy, který se podává perorálně v dávce 5 mg 2× denně, a to buď v monoterapii, nebo v kombinaci s methotrexátem.

Přínosem této léčby se zabývaly mimo jiné randomizované klinické studie ORAL Start a ORAL Scan. ORAL Start se týkala pacientů, kterým dosud nebyl podáván methotrexát, zatímco probandi studie ORAL Scan již methotrexát užívali, ale reagovali na něj neadekvátně. Pacienti v obou studiích užívali tofacitinib v dávce 5 či 10 mg, ve studii ORAL Start v monoterapii (kontrolní skupině byl podáván methotrexát), ve studii ORAL Scan v kombinaci s methotrexátem (kontrolní skupině bylo podáváno placebo v kombinaci s methotrexátem).

Obě studie trvaly 24 měsíců a prokázaly zlepšení symptomů revmatoidní artritidy a výstupů hlášených pacienty (PRO) a inhibici progrese strukturálního poškození kloubů v 6. měsíci oproti komparátorům. Pozorované zlepšení v modifikovaném Sharpově skóre bylo statisticky signifikantní pouze pro dávku tofacitinibu 10 mg 2× denně v rámci studie ORAL Scan. Prezentovaná post hoc analýza se zabývala vztahem mezi dosažením různých stupňů aktivity onemocnění při léčbě tofacitinibem, dlouhodobou strukturální progresí a funkčními schopnostmi pacientů.

Metodika analýzy

Po 24 měsících léčby bylo hodnoceno modifikované Sharpovo skóre jakožto ukazatel radiografické progrese a pacienty zaznamenané výsledky v rámci dotazníku funkčních schopností – Health Assessment Questionnaire-Disability Index (HAQ-DI). Výsledky poté byly analyzovány podle aktivity onemocnění v měsíci 6 stanovené na základě klinického indexu aktivity onemocnění (CDAI) a skóre aktivity nemoci podle stavu 28 kloubů a hladiny C-reaktivního proteinu (DAS28CRP).

Výsledky

Průměrná změna v modifikovaném Sharpově skóre ve 24. měsíci byla menší u pacientů, kteří byli v 6. měsíci léčby v remisi (dle CDAI), než u těch, kteří měli střední až vysokou aktivitu nemoci. Remisi onemocnění podle indexu CDAI (≤ 2,8 bodu) v tomto pacientském souboru nejlépe odpovídala hodnota DAS28CRP < 1,9. Zdá se, že tofacitinib je ve srovnání s methotrexátem lépe schopen inhibovat poškození kloubů v přítomnosti setrvalého zánětu.

Normativního skóre HAQ-DI (< 0,5) po 24 měsících terapie tofacitinibem nebo methotrexátem dosáhl větší počet pacientů, kteří v 6. měsíci byli v remisi nebo v nízké aktivitě onemocnění, oproti pacientům, kteří měli v 6. měsíci středně vysokou až vysokou aktivitu onemocnění.

Shrnutí a závěr

Z uvedených výsledků vyplývá, že bez ohledu na zvolenou léčbu nebo předchozí zkušenost s methotrexátem byla remise v 6. měsíci léčby spojená s dobrými dlouhodobými výsledky – s inhibicí strukturální progrese a s normativním skóre funkčních schopností. Dlouhodobé výsledky byly obdobné, pokud byla místo CDAI remise použita cut-off hodnota DAS28CRP odpovídající 1,9. To je tedy potvrzením, že touto hodnotou můžeme definovat remisi.

(pez)

Zdroj: Strand V., Kavanaugh A., Kivitz A. J. et al. Long-term radiographic and patient-reported outcomes in patients with rheumatoid arthritis treated with tofacitinib: ORAL Start and ORAL Scan post-hoc analyses. Rheumatol Ther 2018; 5 (2): 341–353, doi: 10.1007/s40744-018-0113-7.

Doporučte svý pacientům web o revmatických onemocněních, kde naleznou spoustu užitečných informací: www.revmaticke-nemoci.cz.Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se