Spotřeba alkoholu jako protektivní faktor při rozvoji artritidy u séropozitivních pacientů s artralgiemi?

30. 9. 2012

Pacienti s artralgiemi a pozitivitou protilátek proti cyklickému citrulinovému peptidu či pozitivním revmatickým faktorem ve třídě IgM mají vyšší riziko rozvoje revmatoidní artritidy (RA).

Pacienti s artralgiemi a pozitivitou protilátek proti cyklickému citrulinovému peptidu či pozitivním revmatickým faktorem ve třídě IgM mají vyšší riziko rozvoje revmatoidní artritidy (RA). U pacientů s RA byl v některých studiích nalezen nižší příjem alkoholu, a předpokládá se tedy, že požívání alkoholu by mohlo mít protektivní vliv na rozvoj RA. Možným mechanismem účinku by mohl být imunosupresivní efekt alkoholu, který má schopnost ovlivnit vnitřní produkci kortikosteroidů. Tento imunosupresivní účinek alkoholu byl prokázán v animálních studiích, u lidí byla však pozorována i určitá imunomodulace po požití alkoholu.

Průřezové klinické studie zabývající se vlivem alkoholu na riziko RA mohou být ovlivněny řadou přidružených faktorů (bolestí, psychologickým distresem, užíváním antirevmatik). K odstranění uvedených faktorů je nutné při zkoumání rizikové populace použít klinické prospektivní studie.

Autoři holandské prospektivní studie sledovali u 361 séropozitivních pacientů s artralgiemi vývoj RA, v průměru byli pacienti sledováni po dobu 32 měsíců. U 126 pacientů (35 %) došlo k rozvoji RA po uplynutí průměrně 12 měsíců, u 116 z těchto pacientů (92 %) byla potvrzena diagnóza RA podle kritérií stanovených v roce 2010 Americkou a Evropskou revmatologickou společností.

Při statistickém zpracování dat bylo Coxovou regresní analýzou zjištěno, že spotřeba alkoholu na začátku byla inverzně spjata s rizikem vývoje RA a ukázala se jako protektivní faktor per se pro rozvoj RA. Při srovnání pacientů se střední a velkou spotřebou alkoholu již nebyly pozorovány signifikantní rozdíly v rozvoji RA. Pacienti se spotřebou alkoholu měli nižší hodnoty na škále vizualizující intenzitu bolesti než abstinenti, i když tento rozdíl nebyl statisticky signifikantní. Dalším přidruženým faktorem pro rozvoj RA se ukázal tzv. statut sdíleného epitopu (shared epitop), což je krátký úsek aminokyselin vazebného místa HLA molekuly charakteristický pro některé HLA-DR geny.

Závěrem studie bylo konstatováno, že požívání alkoholu má pravděpodobně protektivní efekt na rozvoj artritidy u séropozitivních pacientů a tento efekt je částečně spojen s expresí sdíleného epitopu.

(moa)

Zdroj: Alcohol consumption protects against arthritis development in seropositive arthralgia patients. Ann Rheum Dis 2012; 71: 1431–1432; doi: 10.1136/annrheumdis-2011-201418Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se