Špatná kvalita stravy je asociovaná se zvýšením zánětlivých parametrů u pacientů s revmatoidní artritidou

4. 11. 2019

Strava, obdobně jako věk, pohlaví či hmotnost, patří mezi individuální faktory ovlivňující a modifikující zánětlivou odpověď organismu. Studie švédských autorů se zabývala vlivem špatné skladby jídelníčku na zánětlivou odpověď a aktivitu onemocnění u pacientů s revmatoidní artritidou.

Souvislost mezi stravou a zánětem

Strava může ovlivnit zánětlivou odpověď organismu u pacientů s revmatoidní artritidou několika způsoby. Mastné kyseliny v dietě ovlivňují produkci cytokinů a eikosanoidů a metabolismus dalších látek, čímž mohou napomoci ke zmírnění příznaků revmatoidní artritidy. Antioxidanty ve stravě mohou přispět k redukci oxidativního stresu a tím ke snížení markerů zánětu. Kvalita stravování se také může odrazit ve složení střevní mikroflóry, která rovněž výrazně zasahuje do patofyziologických mechanismů zánětu.

Některé publikované studie označily složení stravy za nezávislý rizikový faktor pro rozvoj revmatoidní artritidy, další studie potvrzují vliv stravy i na již diagnostikované onemocnění, například v podobě prodloužení trvání ranní ztuhlosti kloubů nebo jiných zhoršení funkce kloubů. Studie švédských autorů se v návaznosti na tato zjištění zabývala vlivem špatného stravování na markery zánětu a aktivitu onemocnění.

Metodika a průběh studie

Studie se zúčastnilo celkem 66 pacientů starších 18 let s dobou trvání onemocnění ≥ 2 roky. Ve zkoumaném vzorku tvořily většinu ženy (80 %), podíl kuřáků činil 5 %. Mezi zařazovací kritéria patřila stabilní farmakologická léčba v posledních 3 měsících a ochota konzumovat rostlinnou i živočišnou stravu.

Účastníci studie na počátku vyplnili frekvenční potravinový dotazník čítající 53 položek, který odrážel stravovací zvyklosti v posledních 12 měsících. Vysoká kvalita stravování byla definována přednostním příjmem ryb, plodů moře, celozrnných výrobků, ovoce a zeleniny a nízkým příjmem uzenin, tučných sýrů, sladkostí, slazených nápojů a smažených brambor. Nízká kvalita stravování byla naopak charakterizována zvýšeným příjmem uzenin, tučných sýrů, sladkostí i slazených nápojů a smažených brambor. 

Aktivita onemocnění byla hodnocena pomocí skóre DAS28 sestávajícího z vyšetření sedimentace erytrocytů, hladiny C-reaktivního proteinu (CRP), celkového zdravotního stavu a počtu oteklých a bolestivých kloubů. Aktivita zánětu byla hodnocena pomocí sedimentace erytrocytů a hladiny CRP.

Výsledky studie

Věk zúčastněných se pohyboval v rozmezí 27–74 let, tendence špatné kvality stravování byla pozorována směrem k mladším jedincům. Špatná kvalita stravy byla pozorována u 15 % účastníků, vysoká kvality stravy u 9 % a dobré stravování u 74 % účastníků. Většina zúčastněných hlásila konzumaci ovoce a zeleniny 1–2× denně a ryb a mořských plodů 3–6× týdně.

Vysoká kvalita stravování však nebyla asociována s výsledným skóre DAS28 (B = –0,02; p = 0,787). Nicméně kvalita diety vykazovala po úpravě pro BMI, věk, vzdělání, kouření a pohlaví signifikantní negativní asociaci s hladinou CRP (B = –0,6; p = 0,044) a sedimentací erytrocytů (B = –2,4; p = 0,002). Oba parametry vykazovaly pokles se stoupající kvalitou stravy.

Závěr

Vysoká kvalita stravování byla ve studii asociovaná se snížením v parametrech sedimentace erytrocytů a hladiny CRP v séru. Mezi kvalitou stravování a hodnotou skóre DAS28 nebyla ve studii pozorována žádná spojitost. Pro potvrzení vlivu vysoce kvalitní stravy na zánět u pacientů s revmatoidní artritidou bude zapotřebí dobře navržená dietní intervenční studie.

(holi)

Zdroj: Bärebring L., Winkvist A., Gjertsson I. Poor dietary quality is associated with increased inflammation in swedish patients with rheumatoid arthritis. Nutrients 2018 Oct 18; 10 (10), pii: E1535, doi: 10.3390/nu10101535.Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se