Riziko vzniku venózního tromboembolismu u pacientů s RA

1. 8. 2013

Je sice obecně známo, že revmatoidní artritida (RA) bývá spojena s jistými kardiovaskulárními riziky, nicméně problematice venózního tromboembolismu (VTE) ve spojitosti s RA bylo věnováno pouze několik málo prací. Jednou z nich je i nedávno publikovaná práce amerických autorů

Je sice obecně známo, že revmatoidní artritida (RA) bývá spojena s jistými kardiovaskulárními riziky, nicméně problematice venózního tromboembolismu (VTE) ve spojitosti s RA bylo věnováno pouze několik málo prací. Jednou z nich je i nedávno publikovaná práce amerických autorů.

Ti provedli retrospektivní kohortovou studii, do které byli zahrnuti pacienti s RA a jim věkem i pohlavím odpovídající pacienti bez RA. Následně byla vypočtena incidence i relativní riziko vzniku VTE, definovaného jako hluboká žilní trombóza (DVT) nebo plicní embolie (PE). Rozdíl mezi rizikem vzniku VTE u pacientů s RA a pacientů bez ní byl porovnáván pomoci Coxova modelu proporcionálního rizika, který zohlednil také rizikové faktory vzniku VTE jako chirurgický výkon, hospitalizace, medikace a reaktanty akutní fáze.

V průběhu sledování o mediánu 2 roky činila incidence VTE u pacientů s RA 6,1/1 000 pacientoroků, což bylo číslo 2,4krát vyšší (95% CI 2,1–2,8) než u pacientů bez RA. Riziko vzniku hluboké žilní trombózy (RR 2,2, 95% CI 1,9–2,6) i plicní embolie (RR 2,7, 95% CI 2,2–3,5) bylo vyšší u pacientů s RA při srovnání se skupinou bez RA. Po zohlednění rizikových faktorů zůstalo riziko VTE zvýšené u pacientů s RA (HR 1,4, 95% CI 1,1–1,7). Podobné výsledky přineslo i zohlednění zvýšených hodnot reaktantů akutní fáze (HR 1,5, 95% CI 0,3–6,5). U třetiny pacientů s VTE byl přítomen alespoň jeden rizikový faktor VTE, a to 90 dnů před epizodou VTE a po ní.

Výše uvedené výsledky tedy poukazují na zvýšené riziko vzniku VTE u pacientů s RA oproti jedincům bez RA. Toto riziko zůstalo zvýšené i po zohlednění různých rizikových faktorů vzniku VTE.

(mik)

Zdroj: Kim S. C. et al. The risk of venous thromboembolism in patients with rheumatoid arthritis. Arthritis Care Res. Publikováno on-line 10. května 2013; doi: 10.1002/acr.22039.Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se