Riziko vzniku infekce herpes zoster u pacientů s revmatoidní artritidou léčených inhibitory TNF-alfa

1. 6. 2009

Inhibice TNF-alfa je účinná metoda léčby revmatoidní artritidy. Zvláště nepostradatelná je v případě, že onemocnění není možné zvládnout konvenčními chorobu modifikujícími léky.

Inhibice TNF-alfa je účinná metoda léčby revmatoidní artritidy. Zvláště nepostradatelná je v případě, že onemocnění není možné zvládnout konvenčními chorobu modifikujícími léky. Známý a doložený je vyšší výskyt bakteriálních infekcí u pacientů léčených TNF-alfa, ale oproti bakteriálním infekcím se už méně ví o riziku virových infekcí. A právě to bylo hlavním cílem popisované studie.

Srovnávané léky

Pacienti byli sledováni od května 2001 do prosince 2006. Počátek jejich sledování byl spojen se zahájením léčby některou z následujících látek – infliximab, etanercept, adalimumab, anakinra – nebo s přechodem na tyto látky z konvenčních chorobu modifikujících léků. Pozornost byla zaměřena hlavně na poměr rizik (hazard ratio – HR) pro vznik herpes zoster a ověření klinicky signifikantního rozdílu (HR 2,0) mezi inhibitory TNF-alfa a modifikujícími léky.

Výsledky

Mezi téměř 5040 pacienty, kteří byli léčeni buď inhibitory TNF-alfa, nebo konvenčně, se u 82 z nich vyskytlo 86 epizod infekce herpes zoster. Celkem 39 epizod by mohlo být přisuzováno léčbě skupinou anti-TNF-alfa monoklonálními protilátkami, 23 etanerceptu a 24 konvenčním lékům. Riziko výskytu herpes zoster HR (95%CI) přizpůsobené věku a závažnosti onemocnění je u etanerceptu 1,09 (0,39-3,06) p= 0,87, adalimumabu 3,01 (1,36-6,64) p=0,007, infliximabu 2,43 (0,94-6,26) p=0,7 vs. konvenční léky.

S přihlédnutím k věku, vážnosti choroby a užívání kortikoidů signifikantně vzrostlo riziko u infliximabu a adalimumabu (HR 1,82; 95% interval spolehlivosti 1,05–3,15), ačkoliv dále zůstalo pod prahovou hodnotou HR = 2.Není signifikantní spojitost mezi léčbou etanerceptem a infekcí herpes zoster.

Závěr

Léčba monoklonálními protilátkami anti-TNF-alfa (infliximab, adalimumab) může být spojena s vyšším rizikem výskytu infekce herpes zoster, ale pro úplné potvrzení je třeba dalších studií.

(ian)

Zdroj: Strangfeld A, Listing J. Risk of Herpes Zoster in Patients With Rheumatoid Arthritis Treated With Anti-TNF-alfa Agents. JAMA 2009;301(7):737–744.Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se