Riziko malignit u pacientů s revmatoidní artritidou léčených biologickou léčbou

12. 3. 2013

Revmatoidní artritida (RA) je systémové zánětlivé onemocnění postihující kloubní struktury a vedoucí často ke kloubním deformitám a tím i k signifikantní morbiditě a zhoršené kvalitě života pacientů. RA postihuje 1 % obecné populace. Tradiční chorobu modifikující antirevmatická léčba redukuje aktivitu nemoci a zpomaluje destrukci kloubů, u řady pacientů však selhává či je špatně tolerována.

Revmatoidní artritida (RA) je systémové zánětlivé onemocnění postihující kloubní struktury a vedoucí často ke kloubním deformitám a tím i k signifikantní morbiditě a zhoršené kvalitě života pacientů. RA postihuje 1 % obecné populace. Tradiční chorobu modifikující antirevmatická léčba redukuje aktivitu nemoci a zpomaluje destrukci kloubů, u řady pacientů však selhává či je špatně tolerována. Novější, biologická léčba (BL) představuje další alternativu pro tyto pacienty. BL redukuje zánětlivé reakce, které působí přímo ve specifických imunopatologických procesech a vedou ke strukturálnímu poškození kloubů. Data z evropských a USA registrů z roku 2010 udávají, že 25–56 % pacientů s RA užívá BL.

Dostupné biologické preparáty zahrnují inhibitory tumor nekrotizujícícho faktoru TNF alfa (adalimumab, certolizumab, pegol, etanercept, golimumab, infliximab), antagonistu receptoru interleukinu-1 (anakinra), monoklonální protilátku proti CD20 pozitivním B-lymfocytům (rituximab), selektivní modulátor kostimulačního signálu pro aktivaci T-lymfocytů CD 28 (abatacept) a inhibitor interleukinu-6 (tocilizumab).

Vzhledem k interferenci těchto biologických léků s imunitním systémem jsou sledovány jejich nežádoucí účinky týkající se především vzniku nových infekcí a malignit. Na základě doporučení US Food and Drug Administration (FDA) bylo vysloveno upozornění na možný výskyt malignit při terapii všemi inhibitory TNF, avšak na toto téma existují v literatuře protichůdné názory. Některé studie udávají zvýšené riziko při léčbě inhibitory TNF pro vznik lymfomů a nonmelanomových nádorů kůže.

Cílem studie londýnských autorů bylo analyzovat riziko vzniku malignit u pacientů s RA, kteří byli vzati do randomizovaných kontrolovaných studií s biologickou léčbou. Data byla získána z elektronických databází a hodnoceny byly studie s následnými preparáty: abatacept, adalimumab, anakinra, certolizumab, etanercept, golimumab, infliximab, rituximab a tocilizumab od uvedení na trh až do června 2012. Celkem bylo vybráno 63 studií s 29 423 pacienty, které srovnávaly bezpečnost BL s placebem nebo s jinými chorobu modifikujícími léky minimálně po dobu 24 týdnů.

U 211 pacientů z 29 423 se rozvinulo maligní onemocnění (118 solidních tumorů, 48 kožních malignit, 14 lymfomů, 5 hematologických malignit, 26 nespecifikovaných).

Dle závěrečného vyhodnocení získaných dat však nebylo zjištěno statisticky signifikantní riziko rozvoje malignit u pacientů s BL zahrnutých do klinických studií nejméně po dobu 6 měsíců ve srovnání s placebem či s jinými antirevmatickými léky.

(moa)

Zdroj: Lopez-Olivo M. A. et al. Risk of Malignancies in PatientsWith Rheumatoid Arthritis Treated With Biologic Therapy. JAMA 2012 Sep 5; 308 (9): 898–908; doi: 10.1001/2012.jama.10857.Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se