Revmatoidní artritida a etanercept: vliv na pracovní neschopnost a kvalitu života

15. 9. 2015

Částečná nebo úplná pracovní neschopnost je u jedinců s revmatoidní artritidou (RA) poměrně častá, přičemž se většinou zhoršuje s průběhem onemocnění. Nový výzkum však prokázal signifikantní zlepšení pracovní výkonnosti i celkové kvality života u pacientů užívajících cílené léčivo etanercept.

Jedinci trpící středně těžkými až těžkými formami RA pociťují progresivní pracovní disabilitu. Chronické onemocnění kloubů zhoršuje schopnost pracovat, vede k častějším absencím v práci, k neschopnosti vykonávat všechny pracovní úkony, což snižuje produktivitu práce a může vést k nutnosti změny zaměstnání. Ztráta produktivity je poměrně značnou přítěží pro ekonomiku státu, jelikož většina pacientů je v době diagnózy v produktivním věku. Ztráta zaměstnání se navíc negativně odráží i na kvalitě života. V tomto ohledu přináší celkem slibné výsledky terapie cílenými léčivy. Nový výzkum provedený americkými vědci se zaměřil na parametry pracovní výkonnosti při léčbě etanerceptem.

Metody studie

Prospektivní multicentrická observační studie se zaměřila na zaměstnance trpící středně těžkými až závažnými formami RA. Primárním cílem bylo objektivizovat schopnost pracovat pomocí telefonického dotazníku po 6 měsících léčby etanerceptem. Druhotným cílem bylo měření těchto změn v odstupu 1, 2 a 3 měsíců od počátku léčby. Pacienti byli vybíráni z revmatologických center po celých Spojených státech amerických v letech 2009–2010. Jedinci ve věku 18 až 70 let byli zaměstnáni na plný či částečný úvazek.

Výsledky studie

Do studie bylo zahrnuto celkem 204 pacientů z 55 revmatologických center. Průměrný věk skupiny činil 46,6 roku a většina pacientů byla ženského pohlaví (72 %). Z této skupiny 84 % jedinců pracovalo na plný úvazek, nejčastěji na manažerské nebo kancelářské pozici, studii zdárně dokončilo 153 jedinců (75 %). Výsledky výzkumu prokázaly během léčby výrazný pokles všech negativních parametrů pracovní disability. Došlo k signifikantnímu poklesu pracovní neschopnosti a absence v práci, naopak pracovní prezence a pracovní výkonnost se zvýšily. Před započetím léčby etanerceptem jedinci chyběli v práci asi 3,2 hodiny týdně kvůli onemocnění RA. Po 6 měsících léčby míra absence činila pouhých 0,8 hodiny týdně. Domácí produktivita jedinců přitom stoupla téměř o 30 %, což se výrazně projevilo na kvalitě jejich života.

Závěr

Ve Spojených státech amerických vedla léčba etanerceptem u pacientů se středně těžkou až těžkou formou RA k signifikantnímu zlepšení pracovní výkonnosti. Cena léčby je tak částečně až úplně kompenzována přínosem těchto jedinců pro ekonomiku daného státu.

(holi)

Zdroj: Hone D., Cheng A., et al. Impairment in Employed Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis Patients in the United States. Arthritis Care & Research. Vol. 65, No. 10, October 2013, pp 1564–1572.Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se