První práce přinášející dlouhodobá data o perzistenci na léčbě etanerceptem u pacientů s psoriázou

16. 1. 2014

Etanercept je široce používán v léčbě střední až závažné psoriázy u pacientů, kteří nemohou být léčeni terapií ultrafialovým světlem nebo systémovou léčbou metotrexátem či cyklosporinem nebo na ně nedostatečně reagují. Jeho efektivita i dobrá tolerance byly prokázány v řadě klinických studií. Dosud však chybí dlouhodobá data o perzistenci pacientů na léčbě etanerceptem.

Etanercept je široce používán v léčbě střední až závažné psoriázy u pacientů, kteří nemohou být léčeni terapií ultrafialovým světlem nebo systémovou léčbou metotrexátem či cyklosporinem nebo na ně nedostatečně reagují. Jeho efektivita i dobrá tolerance byly prokázány v řadě klinických studií. Dosud však chybí dlouhodobá data o perzistenci pacientů na léčbě etanerceptem.

Ta se snažili přinést autoři recentní nizozemské studie. Jako sekundární endpoint hodnotili důvody přerušení léčby etanerceptem. Data byla získána z prospektivní databáze pacientů s psoriázou léčených biologiky. Perzistence na léčbě byla hodnocena pomocí Kaplanovy-Meierovy analýzy a metodami Coxovy regrese. Zvlášť byly hodnoceny důvody přerušení léčby související s vedlejšími účinky terapie a její neefektivitou.

Celkem bylo zahrnuto 193 pacientů (512 pacientoroků) s maximální délkou léčby 7,5 roku. Průměrná perzistence na léčbě etanerceptem byla 77 %, 41 % a 30 % po 1, 4 a 7,5 roku. V průměru dosahovala perzistence 3,8 roku (95% konfidenční interval 3,4–4,3). Důvodem pro přerušení léčby byla v 33,7 % její neúčinnost, v 11,9 % nežádoucí účinky, v 4,7 % kombinace obojího a v 5,7 % ostatní příčiny (např. plánování těhotenství). Determinantami delší perzistence na léčbě etanerceptem bylo mužské pohlaví (poměr rizika [hazard ratio – HR] = 5,5), předchozí léčba inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru α (HR = 0,57) a nižší užívaná dávka léčiva (HR = 0,65). Nižší věk (HR = 0,83), nižší BMI (HR = 0,63) a nižší užívaná dávka léčiva (HR = 0,71) pak riziko přerušení léčby etanerceptem z důvodu nežádoucích účinků snižovaly. Nižší týdenní dávka léčiva (HR = 0,63) snižovala riziko přerušení léčby etanerceptem z důvodu nedostatečné účinnosti.

Výsledky předložené analýzy mají význam pro přijímání opatření k podpoře perzistence na léčbě etanerceptem a pro úpravu terapie individuálně podle potřeb pacienta.

(the)

Zdroj: van den Reek J. M. P. A., van Lϋmig P. P. M. Driessen R. J. B., et al. Determinants of drug-survival of etanercept for psoriasis in a long-term daily practice cohort. Brit J Dermatol 2013; doi: 10.1111/bjd.12648.Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se