Přínos etanerceptu v kombinaci s tradičním DMARD v léčbě revmatoidní artritidy

30. 9. 2013

Aktualizace původního přehledu literatury o účinnosti a bezpečnosti etanerceptu v léčbě revmatoidní artritidy (RA) ukázala, že etanercept 25 mg dvakrát týdně s. c. v kombinaci s tradičním chorobu modifikujícím antirevmatickým lékem (DMARD) je účinnější než monoterapie každým z těchto léků z hlediska odpovědi na léčbu a zpomalení progrese kloubního radiologického nálezu.

Aktualizace původního přehledu literatury o účinnosti a bezpečnosti etanerceptu v léčbě revmatoidní artritidy (RA) ukázala, že etanercept 25 mg dvakrát týdně s. c. v kombinaci s tradičním chorobu modifikujícím antirevmatickým lékem (DMARD) je účinnější než monoterapie každým z těchto léků z hlediska odpovědi na léčbu a zpomalení progrese kloubního radiologického nálezu. Mezi porovnávanými skupinami nebyl zjištěn rozdíl ve výskytu infekcí.

K původním 3 studiím zahrnutým do systematického přehledu literatury v databázi Cochrane z roku 2003 bylo při jeho aktualizaci k lednu 2013 přidáno 6 studií s celkovým počtem 2 842 pacientů. Jednalo se o studie s délkou trvání nejméně 24 týdnů, které porovnávaly etanercept v kombinaci s metotrexátem nebo se sulfasalazinem oproti samotnému tradičnímu DMARD nebo oproti samotnému etanerceptru nebo samotný etanercept oproti samotnému tradičnímu DMARD nebo oproti placebu.

Délka studií byla 6 měsíců až 3 roky. Kombinace etanerceptu s tradičním DMARD zajistila statisticky významně vyšší podíl 50% odpovědi na léčbu dle Americké revmatologické akademie (ACR 50) oproti monoterapii ve všech sledovaných časových okamžicích. Statisticky významný přínos kombinované léčby oproti monoterapii DMARD byl zjištěn také z hlediska fyzické funkceschopnosti, podílu pacientů s remisí choroby a radiologického nálezu. Skóre radiologického nálezu byla také významně příznivější při monoterapii etanerceptem v porovnání s monoterapií tradičním DMARD. Přidání etanerceptu k tradičnímu DMARD nezvýšilo výskyt infekcí ani závažných infekcí.

Tato aktualizovaná metaanalýza potvrdila přínos přidání etanerceptu k tradičnímu DMARD v léčbě RA bez zvýšení rizika infekcí.

(zza)

Zdroj: Lethaby A., Lopez-Olivo M. A., Maxwell L., et al. Etanercept for the treatment of rheumatoid arthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2013 May 31; 5: CD004525; doi: 10.1002/14651858.CD004525.pub2.Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se