Porovnání rizika vzniku závažných infekcí u pacientů s revmatoidní artritidou léčených inhibitory TNF

1. 10. 2012

Inhibitory tumor nekrosis faktoru mají v léčbě revmatoidní artritidy nezastupitelné místo. Částečně limitujícím pro terapii se jeví zvýšené riziko vzniku závažných infekcí.

Inhibitory tumor nekrosis faktoru mají v léčbě revmatoidní artritidy nezastupitelné místo. Částečně limitujícím pro terapii se jeví zvýšené riziko vzniku závažných infekcí. Dosud chybělo porovnání četnosti výskytu infekčních komplikací. Tým nizozemských vědců se proto rozhodl vyhodnotit a porovnat bezpečnost třech z nich, jmenovitě adalimumabu, infliximabu a etanerceptu.

Veškeré závěry vycházely z Dutch Rheumatoid Arthritis Monitoring (DREAM) registru. Relativní incidence se počítala z dat získaných po prvním objevení se závažné infekce a během následujících pěti let. K odhadu pravděpodobnosti výskytu byl využit Coxův model s proporcionálními riziky (Cox proportional hazards model) se zahrnutím výsledky zkreslujících faktorů (confounderů).

Neadjustované relativní incidence první závažné infekce u pacientů s RA na 100 pacientoroků byly: 2,61 (95% CI 2,21 to 3,00) u adalimumabu, 3,86 (95% CI 3,33 to 4,40) u infliximabu a 1,66 (95% CI 1,09 to 2,23) u etanerceptu. Jako confoundery se braly v potaz věk, disease activity skóre 28, komorbidita a doba zahájení terapie inhibitory TNF. U adalimumabu a infliximabu nebyla nalezena žádná diference mezi rizikem vzniku závažné infekce (adjHR = 0,90, 95% CI 0,55–1,48). Signifikantně nižší riziko jeho rozvoje však zaznamenali vědci u etanerceptu v porovnání jak s infliximabem (adjHR = 0,49 [95% CI 0,29 to 0,83]), tak s adalimumabem (adjHR = 0,55 [95% CI 0,44 to 0,67]).

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že nejbezpečnějším zástupcem inhibitorů TNF je etanercept. Při terapii infliximabem či adalimumabem je pravděpodobnost výskytu závažné infekce vyšší a navzájem srovnatelná.

(msd)

Zdroj: Fransen J. et al. Difference in the risk of serious infections in patients with rheumatoid arthritis treated with adalimumab, infliximab and etanercept: results from the Dutch Rheumatoid Arthritis Monitoring (DREAM) registry. The Annalls of the Rheumatic Diseases. Publikováno online dne 11. 8. 2012.Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se