Podávání statinů u revmatoidní artritidy a osteoartritidy

2. 4. 2012

Publikovaná studie se zabývá efektivitou podávání statinů na celkový cholesterol, kardiovaskulární onemocnění a celkovou mortalitu u revmatoidní artritidy a osteoartritidy.

Revmatoidní artritida (RA) je spojena se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Stanovení všech příčin tohoto vztahu je ale problematické, protože existuje mnoho faktorů spojených s RA, které se na vzniku kardiovaskulárních nemocí mohou podílet. Jde zejména o zánětlivou aktivitu, imunitními komplexy zprostředkované poškození cév, vliv medikace na vaskulární zdraví, abnormální hladiny cholesterolu a další rizikové faktory související se životním stylem. Přestože se předpokládá, že ovlivněním rizikových faktorů (jako např. podáváním statinů s cílem snížit celkový cholesterol) by mělo dojít ke zlepšení kardiovaskulárního zdraví pacientů s RA i osteoartritidou (OA), existuje překvapivě málo studií, které by se tomuto tématu věnovaly.

U pacientů s revmatoidní artritidou a osteoartritidou lze vypozorovat stoupající prevalenci hypercholesterolemie. Cílem studie skotských autorů bylo posoudit efektivitu podávání statinů na hladinu celkového cholesterolu, kardiovaskulární morbiditu a celkovou mortalitu u pacientů s OA nebo RA.

Metody:

Retrospektivní kohortová studie byla provedena na základě záznamů ve zdravotnické databázi ve skotském Tayside. Celkem bylo do studie zařazeno 2 024 pacientů s OA nebo RA, kterým byla v průběhu let 1993–2007 minimálně dvakrát změřena hladina celkového cholesterolu. Byli rozděleni do dvou kategorií podle toho, zda jim byly podávány statiny, či nikoliv. Sledována byla především změna hladiny celkového cholesterolu, kardiovaskulární příhody a celková mortalita.

Výsledky:

Hladina celkového cholesterolu poklesla u pacientů s OA, kteří užívali statiny, o 15 % u jedinců bez kardiovaskulární anamnézy (primární prevence, n = 1 269) a o 7 % u jedinců s kardiovaskulární příhodou v anamnéze (sekundární prevence, n = 247). Obdobně došlo k poklesu celkového cholesterolu u pacientů s RA o 16 % (n = 430) a o 15 % (n = 78). V primární prevenci bylo užívání statinů spojeno s poklesem kardiovaskulárních příhod a celkové mortality u RA a také celkové mortality u OA. Statiny ale nebyly u pacientů s RA ani OA spojeny se sníženým rizikem kardiovaskulárních příhod nebo celkové mortality v sekundární prevenci.

Závěr:

Podávání statinů vedlo ke snížení hladiny celkového cholesterolu mezi 7% a 16% u pacientů s OA nebo RA. Podávání statinů v primární prevenci bylo spojeno se snížením incidence kardiovaskulárních příhod a mortality u RA a také celkové mortality u OA.

(hak)

Zdroj: Sheng X. et al.: Effectiveness of Statins on Total Cholesterol and Cardiovascular Disease and All-Cause Mortality in Osteoarthritis and Rheumatoid Arthritis. J Rheumatol. 2012; 39: 32–40; doi: 10.3899/jrheum.110318Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se