Po dosažení remise revmatoidní artritidy s tofacitinibem lze vysadit methotrexát i glukokortikoidy

26. 3. 2018

Post hoc analýza čerstvě publikovaná v časopisu Rheumatology and Therapy ukázala, že u pacientů s revmatoidní artritidou, u nichž bylo dosaženo remise nebo nízké aktivity choroby při podávání tofacitinibu, lze vysadit methotrexát či glukokortikoidy, aniž by došlo ke ztrátě odpovědi na léčbu.

Úvod

Tofacitinib je perorální inhibitor Janusových kináz. Tato práce hodnotila jeho klinickou účinnost u revmatoidní artritidy v souvislosti s průvodním podáváním methotrexátu (MTX) a glukokortikoidů (GC).

Metodika

Jednalo se o sdruženou analýzu údajů ze dvou dlouhodobých otevřených prodloužení klinických studií s tofacitinibem v dávce 5 či 10 mg 2× denně u pacientů s revmatoidní artritidou. Ve studiích byla povolena současná léčba MTX nebo GC.

Odpověď na léčbu byla hodnocena podle indexu CDAI (Clinical Disease Activity Index), a to samostatně u pacientů, kteří v průběhu studie vysadili MTX/GC, a u nemocných, kteří tuto léčbu v průběhu studie zahájili. Vysazení MTX/GC bylo definováno jako užívání této léčby při vstupu do studie a její absence během 30 dní před kontrolním vyšetřením po 3 letech studie. Zahájení léčby MTX/GC bylo definováno jako absence této léčby při vstupu do studie a její užívání při kontrolním vyšetření po 3 letech studie.

Výsledky

Léčbu MTX vysadilo 11,6 % pacientů, léčbu GC 22,2 %. Po 3 letech dosáhlo remise nebo nízké aktivity choroby (LDA) 70,4 % pacientů, kteří vysadili MTX, a 69,1 %, kteří MTX nevysadili, a dále 72,7 % pacientů, kteří vysadili GC, a 65,9 %, kteří je nevysadili. Remise/LDA dosažené po prvních 3 měsících léčby byly u většiny pacientů zachovány i po 3 letech studie nezávisle na tom, zda došlo k vysazení MTX/GC.

Nově nasazený MTX v průběhu studie užívalo 6,2 % pacientů a nově nasazené GC 25,1 % pacientů. 69 % pacientů, jimž byl nově nasazen MTX, a 45,4 % pacientů, kteří nově zahájili léčbu GC, mělo před přidáním dodatečné terapie nedostatečnou odpověď na léčbu. Nasazení MTX vedlo ke zlepšení příznaků RA, při použití GC bylo pozorováno pouze mírné zlepšení.

Závěr

Autoři uzavírají, že pokud je při léčbě tofacitinibem v kombinaci s MTX nebo GC dosaženo dostatečné odpovědi na léčbu, lze MTX či GC vysadit bez ztráty této terapeutické účinnosti. Naopak u nemocných s nedostatečnou odpovědí na samotný tofacitinib je přínosem přidání MTX.

(zza)

Zdroj: Fleischmann R., Wollenhaupt J., Cohen S. et al. Effect of discontinuation or initiation of methotrexate or glucocorticoids on tofacitinib efficacy in patients with rheumatoid arthritis: a post hoc analysis. Rheumatol Ther 2018 Feb 7, doi: 10.1007/s40744-018-0093-7 [Epub ahead of print].

Doporučte svý pacientům web o revmatických onemocněních, kde naleznou spoustu užitečných informací: www.revmaticke-nemoci.cz.Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se