Není prokázáno, že podávání methotrexátu u revmatoidní artritidy zvyšuje výskyt herpes zoster

21. 12. 2012

Systematický průzkum literatury nepřinesl žádné důkazy o souvislosti mezi podáváním methotrexátu v léčbě revmatoidní artritidy (RA) a infekcí virem Varicella zoster (VZV).

Systematický průzkum literatury nepřinesl žádné důkazy o souvislosti mezi podáváním methotrexátu v léčbě revmatoidní artritidy (RA) a infekcí virem Varicella zoster (VZV). Výsledky týkající rozvoje herpes zoster (HZ) při léčbě methotrexátem byly nejednotné.

Britští autoři se zabývali otázkou, zda podávání methotrexátu u pacientů s RA může zvyšovat výskyt infekce nebo infekčních komplikací vyvolaných VZV nebo HZ a zda by byl vhodný screening přítomné infekce nebo vakcinace proti VZV před zahájením léčby tímto chorobu modifikujícím antirevmatickým lékem. Výsledky systematického průzkumu literatury publikovali v říjnu 2012.

Do průzkumu zařadili 29 observačních studií a 6 kazuistik. Všechny kazuistiky a 13 studií se věnovaly souvislosti mezi léčbou RA methotrexátem a výskytem HZ. Ve 3 studiích byla korelace mezi methotrexátem a HZ pozitivní, i když v 5 případech dostávali pacienti kromě methotrexátu také prednisolon. Dalších 5 studií žádnou souvislost mezi léčbou methotrexátem a rozvojem pásového oparu nezjistilo. Tři studie, které porovnávaly výskyt infekcí u různých antirevmatických léků, ukázaly, že podávání methotrexátu nezvyšuje vznik HZ. Žádnou souvislost s výskytem HZ neprokázaly ani studie věnované délce léčby methorexátem. Nebyly nalezeny žádné důkazy o souvislosti mezi infekcí HZ a léčbou methotrexátem. Souvislost infekce VZV s podáváním methotrexátu nepodporovala žádná studie.

Na základě výsledků tohoto průzkumu jsou screening infekce VZV či vakcinace před léčbou methotrexátem neopodstatněné a mohou ve svém důsledku vést spíše k nežádoucímu odložení zahájení léčby RA. Údaje ohledně léčby methotrexátem a rozvojem HZ jsou nejednoznačné.

(zza)

Zdroj: Zhang N., Wilkinson S., Riaz M., et al. Does methotrexate icrease the risk of varicella or herpes zoster infection in patients with rheumatoid arthritis? A systematic literature review. Clin Exp Rheumatol. 2012 Oct 3. [Epub ahead of print]Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se