Nástup účinku etanerceptu u revmatoidní artritidy dle hodnocení léčených pacientů

4. 6. 2012

Účinek léčby blokátorů tumor nekrotizujícího faktoru (TNF) se obvykle hodnotí po 2 až 4 týdnech léčby. Právě doba nástupu účinku podávaného léku je velmi významnou proměnnou v terapii revmatoidní artritidy (RA).

Francouzští autoři pracovali s informacemi získanými od pacientů s RA léčených etanerceptem. Jednalo se o otevřenou studii trvající 12 týdnů, ve které byl pacientům s aktivní formou RA podáván etanercept v dávce 50 mg týdně. Hodnocení probíhalo s využitím souhrnného indexu Reliability of the European League Against RheumatismRheumatism Arthritis Impact of Disease (EULAR-RAID), který je založen na skórování změn pacientem. Pacienti vyplňovali dotazník RAID každý den po dobu prvních 14 dnů studie a dále ve 4. a 12. týdnu. Nástup účinku byl hodnocen jednak dle změn skóre zjišťovaného dotazníkem EULAR-RAID v průběhu času a jednak dle procenta pacientů, kteří dle tohoto skóre dosáhli "uspokojivého" stavu (tedy skóre ≤ 3,00).

Do studie bylo zahrnuto celkem 108 pacientů (75 % žen) ve věku 54 ± 13 let s trváním nemoci 8 ± 7 let. Při zahájení studie měli pacienti aktivní formu RA (DAS: 5,4 ± 0,8; CRP: 18 ± 30mg/l). 11 pacientů studii nedokončilo. Statisticky významný pokles skóre EULAR-RAID byl pozorován již v 1. den léčby. S využitím Kaplan-Meierovy metody byly odhady podílu pacientů, kteří dosáhli „uspokojivého“ stavu dle skóre RAID následující: 29,8 % po 1. týdnu, 50 % po 2. týdnu, 51,9 % po 4. týdnu a 56 % po 12. týdnu léčby etanerceptem. Medián doby do dosažení „uspokojivého“ skóre EULAR-RAID byl 14,5 dne.

Tato studie založená na hodnocení změn přímo pacientem ukazuje, že pacienti s aktivní formou revmatoidní artritidy mohou cítit klinicky významné zlepšení již v prvních týdnech léčby etanerceptem.

(eza)

Zdroj: Dougados M. et al. Onset of action of etanercept in rheumatoid arthritis based on patient-reported outcomes. Clin Exp Rheumatol. 2012 Mar-Apr; 30 (2): 266–8.Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se