Možnosti léčby revmatoidní artritidy pomocí mikroRNA

9. 4. 2012

MikroRNA je dobře zdokumentovanou strukturou krátké (22 nukleotidů) endogenní nekódující RNA, která ovlivňuje stabilitu a translaci mRNA. Více než sto mikroRNA je exprimováno buňkami imunitního systému, a mají tedy potenciál široce ovlivnit cesty řídící rozvoj a funkci přirozené a specifické imunitní odpovědi.

MikroRNA je dobře zdokumentovanou strukturou krátké (22 nukleotidů) endogenní nekódující RNA, která ovlivňuje stabilitu a translaci mRNA. Více než sto mikroRNA je exprimováno buňkami imunitního systému, a mají tedy potenciál široce ovlivnit cesty řídící rozvoj a funkci přirozené a specifické imunitní odpovědi. Existuje několik studii popisujících změněné mikroRNA v kloubu nebo v leukocytech periferní krve u pacientů s revmatoidní artritidou (RA).

Studie japonských vědců porovnávala expresi mikroRNA synoviálních fibroblastů u pacientů s revmatoidní artritidou a pacientů s osteoartritidou (OA). Bylo zjištěno, že mikroRNA miR-124a bylo významně nižší u pacientů s RA. Dosud byla přitom exprese miR-124a v publikovaných článcích omezena na mozkové a nervové tkáně zvířat a hmyzu, kde se miR-124a podílela na diferenciaci nervových progenitorů ve zralé neurony prostřednictvím degradace neneuronových transkriptů.

Pro prozkoumání významu miR-124a u RA přenesli vědci prekurzor miR-124a (pre-miR-124a) do buněk fibroblastů u RA, což významně potlačilo jejich proliferaci a zastavilo jejich buněčný cyklus v G1 fázi, aniž by ovšem došlo k apoptóze. Tyto výsledky naznačují, že nízká exprese miR-124a chrání tyto fibroblasty před zástavou buněčného cyklu a vede k jejich proliferaci. Zároveň japonští vědci zjistili, že CDK-6 protein, který reguluje přechod G1-S fáze, byl rovněž potlačen miR-124a.

Závěr:

Podle výsledků studie je zřejmé, že miRNA hrají důležitou roli v kritických momentech patogeneze RA, kterými jsou destrukce kloubu, zánět, proliferace synoviocytů a chemotaxe zánětlivých buněk. Pokud by byla vyvinuta metoda přímého selektivního a specifického přenosu miRNA či inhibitoru miRNA do lymfocytu či synoviálního fibroblastu, jednalo by se o novou a pravděpodobně i bezpečnou metodu léčby RA. Tím, že je exprese miR-124a snížena ve fibroblastech u RA a v přímé souvislosti s regulací buněčného cyklu, je miR-124a vhodným kandidátem na novou léčbu RA.

(dak)

Zdroj: Kawano and Yuji Nakamachi. The Role of miRNA in Rheumatoid Arthritis. Rheumatoid Arthritis - Etiology, Consequences and Co-Morbidities. ISBN: 978-953-307-847-2.Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se