Lze u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou predikovat terapeutickou odpověď na etanercept?

12. 2. 2012

Díky biologickým lékům se u juvenilní idiopatické artritidy (JIA) stalo dosažení inaktivity choroby reálným cílem terapie. Revmatology jistě zajímá, proč je u některých pacientů možno tohoto cíle dosáhnout a u jiných nikoliv.

Cílem této studie bylo zhodnotit souvislost mezi vstupními parametry pacientů s JIA a odpovědí na léčbu etanerceptem. Byly využity údaje z prospektivního průzkumu, který probíhá od roku 1999 a zahrnuje všechny holandské pacienty s JIA s biologickou léčbou. Do studie bylo zařazeno 262 pacientů, u nichž byla zahájena léčba etanerceptem před říjnem 2009. Dívky tvořily 71 %, průměrný věk při zahájení léčby etanerceptem byl 12,4 roku.

Odpověď na léčbu byla klasifikována jako výborná, pokud bylo dosaženo inaktivní choroby nebo byla léčba vysazena z důvodu remise, jako střední, pokud došlo k více než 50% zlepšení, nikoliv však k inaktivitě choroby, a jako slabá, pokud bylo zlepšení méně než 50% nebo byl lék vysazen z důvodu neúčinnosti nebo nesnášenlivosti. Terapeutická odpověď byla hodnocena 15 měsíců po zahájení léčby etanerceptem. Výborná odpověď na léčbu byla zjištěna u 32 % pacientů, střední u 36 % a slabá u 32 %. Při porovnání se skupinou se střední a slabou terapeutickou odpovědí měli pacienti s výbornou odpovědí nižší vstupní skóre disability (0–3), užívali před zahájením podávání etanerceptu méně chorobu modifikujících léků včetně methotrexátu a byli mladší. Pacienti se slabou terapeutickou odpovědí měli na rozdíl od zbývajících skupin častěji systémovou JIA a častěji se jednalo o dívky. Při sekundární analýze všech 262 pacientů se střední dobou sledování 35,6 měsíce od zahájení léčby etanerceptem dosáhlo inaktivity choroby 37–49 % pacientů.

Při léčbě etanerceptem dosáhla zhruba jedna třetina pacientů s JIA výborné terapeutické odpovědi, jedna třetina střední odpovědi a jedna třetina slabé odpovědi. Vstupní parametry, které souvisely s lepší terapeutickou odpovědí, zahrnovaly nižší skóre disability, méně užívaných chorobu modifikujících léků a mladší věk, naopak horší odpověď na léčbu byla zjištěna u pacientů se systémovou JIA a u ženského pohlaví.

(zza)

Zdroj: Otten MH, Prince FH, Armbrust W, et al. Factors associated with treatment response to etanercept in juvenilie idiopathic arthritis. JAMA 2011(Dec 7);306(21):2340–2347. Epub 2011 Nov 6.Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se