Liší se riziko vzniku závažné infekce mezi jednotlivými inhibitory TNF?

14. 10. 2012

Podle analýzy údajů z nizozemské databáze pacientů s revmatoidní artritidou se zdá, že nejnižší riziko vzniku závažné infekce u pacientů léčených inhibitory tumor necrosis faktoru (TNF; adalimumab, infliximab, etanercept) je spojeno s podáváním etanerceptu.

Podávání inhibitorů TNF u pacientů s revmatoidní artritidou (RA) zvyšuje riziko rozvoje závažných infekcí. Nizozemští autoři se ve své studii pokusili zhodnotit, zda se toto riziko liší mezi jednotlivými přípravky z této skupiny. Použili údaje z národního registru monitorování RA (DREAM) a určili incidenci závažných infekcí u pacientů léčených adalimumabem, infliximabem a etanerceptem. Využili k tomu počty pacientů s alespoň jednou závažnou infekcí během doby sledování až 5 let. K odhadu rizika použili také dobu do vniku první infekce a provedli úpravu na možné ovlivňující faktory (věk, rok zahájení léčby anti-TNF přípravkem, průvodní choroby při vstupu do studie a skóre aktivity choroby).

Výsledky ukázaly neupravenou incidenci první závažné infekce na 100 pacientoroků 2,61 u adalimumabu, 3,86 u infliximabu a 1,66 u etanerceptu. Po úpravě na možné ovlivňující faktory nebyl zjištěn rozdíl v riziku vzniku závažné infekce mezi adalimumabem a infliximabem (poměr rizik [HR] = 0,90), zatímco u etanerceptu bylo zjištěno významně nižší riziko při porovnání s adalimumabem (HR = 0,55) i při porovnání s infliximabem (HR = 0,49).

Autoři došli k závěru, že u pacientů s RA léčených inhibitory TNF je riziko vzniku závažné infekce nižší při podávání etanerceptu než při léčbě adalimumabem či infliximabem.

(zza)

Zdroj: van Dartel S. A. et al. Difference in the risk of serious infections in patients with rheumatoid arthritis treated with adalimumab, infliximab and etanercept: results from the Dutch Rheumatoid Arthritis Monitoring (DREAM) registry. Ann Rheum Dis. 2012 Aug 11. [Epub ahead of print]; doi: 10.1136/annrheumdis-2012-201338 Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se