Koncentrace folátu v erytrocytech může být prediktorem odpovědi na podávání metotrexátu u pacientů s revmatoidní artritidou

3. 2. 2014

Nízká koncentrace folátu v erytrocytech může předpovídat odpověď na terapii metotrexátem (MTX) u pacientů trpících revmatoidní artritidou (RA). Toto zjištění vyplynulo ze studie vědců z Erasmovy univerzity v Rotterdamu, kteří zkoumali, jaké biomarkery by mohly být spojeny se selháním terapie a výskytem nežádoucích účinků u těchto pacientů.

Nízká koncentrace folátu v erytrocytech může předpovídat odpověď na terapii metotrexátem (MTX) u pacientů trpících revmatoidní artritidou (RA). Toto zjištění vyplynulo ze studie vědců z Erasmovy univerzity v Rotterdamu, kteří zkoumali, jaké biomarkery by mohly být spojeny se selháním terapie a výskytem nežádoucích účinků u těchto pacientů.

Studie byla prospektivní a zahrnovala dvě kohorty pacientů s RA léčených MTX – derivační (n = 285) a validační (n = 102). Součástí studie bylo měření koncentrací plazmatického homocysteinu, sérového vitamínu B12, sérového folátu, erytrocytárního vitamínu B6 a erytrocytárního folátu. Koncentrace těchto látek byly stanoveny na začátku léčby MTX a po třech měsících. Zároveň byla hodnocena i klinická odpověď na léčbu s využitím skóre DAS28 (Disease Activity Score in 28 Joints) a kritéria EULAR (European League Against Rheumatism). Výskyt nežádoucích účinků terapie byl stanoven pomocí biochemických parametrů a vyplněním dotazníku. Analýza pak hodnotila získaná data také s ohledem na hodnotu DAS28 při zahájení terapie, věk, pohlaví, dávku MTX, další medikaci a přítomnost genotypu 677TT metylentetrahydrofolátreduktázy.

Pacienti s nižšími hodnotami koncentrace folátu v erytrocytech na začátku léčby měli vyšší skóre DAS28 po třech měsících léčby jak v derivační, tak ve validační kohortě. Nižší koncentrace folátu v červených krvinkách na začátku léčby byla lineárně spojená s hodnotami skóre DAS28 po třech měsících > 3,2 a nedosáhnutím odpovědi na léčbu dle kritérií EULAR. Žádné z dalších zkoumaných biomarkerů nebyly se změnami DAS28 a selháním odpovědi na léčbu spojené. Současně nebyly hladiny všech biomarkerů zjištěné při zahájení léčby či po třech měsících léčby nikterak spojené s incidencí nežádoucích příhod.

Touto analytickou studií bylo prokázáno, že nízká erytrocytární koncentrace folátu při zahájení léčby MTX je spojena s vyšší aktivitou nemoci a se selháním léčby po dvou měsících podávání MTX. Tato proměnná se tedy může stát prediktorem pro výsledek léčby MTX u pacientů s RA.

(eza)

Zdroj: de Rotte M. C., et al. Association of low baseline levels of erythrocyte folate with treatment nonresponse at three months in rheumatoid arthritis patients receiving methotrexate. Arthritis Rheum 2013 Nov; 65 (11): 2803–13; doi: 10.1002/art.38113Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se