Klinická odpověď v průběhu 12 týdnů terapie jako prediktor nízké aktivity nemoci u jedinců s časnou RA

20. 6. 2013

Možnost rychle predikovat vývoj nemoci na základě krátkodobé klinické odpovědi by u pacientů s revmatoidní artritidou (RA) nepochybně umožnila optimalizovat terapeutickou strategii časně po stanovení diagnózy. Američtí vědci se proto pokusili vytvořit a zároveň také ověřit model užití klinických faktorů, které by predikovaly nízkou aktivitu onemocnění po roce léčby.

Možnost rychle predikovat vývoj nemoci na základě krátkodobé klinické odpovědi by u pacientů s revmatoidní artritidou (RA) nepochybně umožnila optimalizovat terapeutickou strategii časně po stanovení diagnózy. Američtí vědci se proto pokusili vytvořit a zároveň také ověřit model užití klinických faktorů, které by predikovaly nízkou aktivitu onemocnění po roce léčby. Učinili tak u pacientů ze studie TEAR (Treatment of Early Aggressive Rheumatoid Arthritis), cílem které bylo zintenzivnit terapii RA přidáním etanerceptu nebo sulfasalazinu s hydrochlorochinem po šesti měsících terapie metotrexátem (MTX).

K pacientům vhodným k účasti ve studii patřili jedinci se střední a vysokou aktivitou nemoci (skóre DAS28-sedimentace erytrocytů [DAS-ESR] > 3,2) navzdory 24týdenní monoterapii MTX, kterým byl do terapie přidán etanercept nebo sulfasalazin s hydrochlorochinem. Klinické charakteristiky hodnocené během následujících 12 týdnů pak byly použity k predikci nízké aktivity nemoci po jednom roce za pomoci multivariantní logistické regrese.

Z původní kohorty byly odvozeny 3 různě složité predikční modely, které zohledňovaly věk, skóre DAS28 ve třech různých časových bodech, body mass index a hodnotu sedimentace (plocha pod ROC křivkou do 0,83). Přesnost predikčních modelů se pohybovala v rozmezí mezi 80 a 95 % jak v původní, tak i validační kohortě. Přibližně u 80 % pacientů lze ve 12. týdnu léčby predikovat, jestli na terapii odpovědí, či nikoliv.

Klinická data získána časně po zahájení nebo zintenzivnění terapie chorobu modifikujícími antirevmatiky nebo biologiky mohou predikovat nízkou aktivitu nemoci u pacientů s časnou formou RA. U jedinců, u kterých lze předpokládat, že budou nonrespondeři, je možné léčbu po 12 týdnech změnit s cílem optimalizovat výsledky terapie.

(mik)

Zdroj: Curtis J. R. et al. Clinical Response Within 12 Weeks as a Predictor of Future Low Disease Activity in Patients with Early RA: Results from the TEAR Trial. J Rheumatol. 2013 May;40 (5): 572–8; doi: 10.3899/jrheum.120715.Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se