Jaká je adherence k biologické terapii u pacientů s revmatickými chorobami?

28. 11. 2016

Španělští autoři na základě publikovaných studií zjišťovali, jaká je adherence k biologické terapii u pacientů s revmatoidní artritidou (RA), spondylartritidou (SpA) a psoriatickou artritidou (PsA).

Úvod

V posledním desetiletí se v revmatologii, zejména v terapii revmatoidní artritidy, spondylartritidy a psoriatické artritidy, začala široce využívat biologická léčba. Potenciál této terapie potvrzený v klinických studiích je však v praxi oslabován špatnou adherencí pacientů k léčbě a předčasným vysazováním biologických léků.

Metodika analýzy

Cílem prezentované práce bylo identifikovat prediktivní faktory adherence k biologické terapii u pacientů s RA, SpA a PsA. Za tímto účelem autoři zkoumali 24 vybraných studií publikovaných do března 2012 a vyhledaných v databázi Medline. 12 z nich zahrnovalo výsledky z národních či lokálních registrů, v 9 případech se jednalo o retrospektivní studie, ve 2 případech o prospektivní a jedna byla randomizovaná kontrolovaná. Do následné analýzy byly poté zahrnuty jen ty, kterých se účastnili pacienti s RA, SpA a PsA léčení intravenózní nebo subkutánní formou biologické léčby (infliximab, adalimumab, etanercept, tocilizumab, rituximab, abatacept, golimumab a certolizumab) a jež sledovaly míru adherence k této terapii a analyzovaly vliv prediktivních faktorů. Co se týče designu studií, vybrány byly jen kvalitní kohortové studie s kontrolní skupinou nebo studie randomizované.

Výsledky

Do studií byly nejčastěji zařazovány ženy s diagnózou RA nebo SpA, méně pak s PsA. Ve studiích byla zjištěna velká variabilita v definici pojmu adherence i metodách měření adherence. Z dostupných výsledků vyplynulo, že adherence k etanerceptu byla vyšší než k ostatním biologikům. Avšak hlavní prediktivní faktory (věk, pohlaví, komorbidity, výchozí klinický stav, předchozí či současné užívání DMARDs a inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru v monoterapii nebo v kombinaci s methotrexátem) vedly napříč studiemi k různým, dokonce protichůdným výsledkům.

Závěr

Existuje velká rozmanitost v definici konceptu adherence a metodách jejího měření. Důvodem je patrně komplexnost tohoto fenoménu. K získání přesvědčivějších závěrů o relativní roli prediktivních faktorů adherence a přetrvávání na biologické léčbě je zapotřebí provést další, velké kontrolované studie s lepším výběrem proměnných a analýzou vzájemných interakcí.

(ask)

Zdroj: López-González R., León L., Loza E. et al. Adherence to biologic therapies and associated factors in rheumatoid arthritis, spondyloarthritis and psoriatic arthritis: a systematic literature review. Clin Exp Rheumatol 2015; 33: 559−569.Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se