Inhibitory TNF v léčbě ankylozující spondylitidy: účinnost a doba setrvání na léčbě

5. 11. 2017

Jestliže není u pacientů se závažnou aktivní ankylozující spondylitidou dosaženo adekvátní odpovědi pomocí konvenční léčby, je indikováno podávání inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru (TNF). Finská studie hodnotila kromě účinnosti inhibitorů TNF a doby setrvání na léčbě také možný vliv současně podávaných konvenčních chorobu modifikujících léků (cDMARDs).

Úvod

Účinnost podávání inhibitorů TNF-α v léčbě ankylozující spondylitidy byla potvrzena řadou randomizovaných klinických hodnocení (RCT). Výsledky takovýchto studií se však vlivem přísných vstupních kritérií a krátké době trvání RCT mohou lišit od reálné praxe. Do prospektivní kohortové studie byli zařazeni pacienti z Finského národního registru pro biologickou léčbu (ROB-FIN − The National Register for Biologic Treatment in Finland), který již od roku 1999 monitoruje dlouhodobou účinnost a bezpečnost biologických léčiv v terapii revmatických onemocnění.

Metodika studie

Do studie bylo zařazeno 543 pacientů s ankylozující spondylitidou, u kterých bylo v letech 2004–2011 zahájeno podávání etanerceptu, adalimumabu či infliximabu. V průběhu sledování bylo 123 z nich převedeno na druhý inhibitor TNF. Odpověď na léčbu byla definována jako zlepšení BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) po 6 měsících o 50 % (nebo 20 mm) v porovnání se vstupní hodnotou.

Výsledky

25 % pacientů léčených prvním a 28 % pacientů léčených druhým inhibitorem TNF ukončilo léčbu během 24 měsíců od zahájení terapie. Odpovědi dle BASDAI bylo po 6 měsících léčby dosaženo u 52 % pacientů léčených prvním a u 25 % pacientů léčených druhým inhibitorem TNF. Při podávání etanerceptu (poměr rizik [HR] 0,42; 95% CI 0,29–0,62) a adalimumabu (HR 0,48; 95% CI 0,30–0,77) bylo zjištěno delší setrvání na léčbě než u infliximabu. Některou látku ze skupiny cDMARDs užívalo 78 % pacientů zahajujících léčbu prvním a 67 % pacientů zahajujících léčbu druhým inhibitorem TNF. Současné užívání sulfasalazinu snižovalo riziko ukončení léčby inhibitory TNF (HR 0,70; 95% CI 0,49–0,99).

Závěr

Inhibitory TNF etanercept, adalimumab a infliximab jsou v léčbě ankylozující spondylitidy stejně účinné. Podávání etanerceptu a adalimumabu je však spojeno s delším setrváním na léčbě, které může být dále zlepšeno současným podáváním sulfasalazinu.

(blu)

Zdroj: Heinonen A. V., Aaltonen K. J, Joensuu J. T. et al. Effectiveness and drug survival of TNF inhibitors in the treatment of ankylosing spondylitis: a prospective cohort study. J Rheumatol 2015; 42 (12): 2339–2346, doi: 10.3899/jrheum.150389.Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se