Etanercept u pacientů s psoriázou nereagujících na terapii adalimumabem či infliximabem

22. 9. 2016

Antagonisté tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α) se používají k léčbě středně těžkých až těžkých případů psoriázy. Nicméně část pacientů na terapii infliximabem či adalimumabem primárně nereaguje nebo u nich dojde k selhání léčebné odpovědi. Z výsledků studie kanadských vědců vyplývá, že v této situaci může být efektivní terapie etanerceptem.

Úvod

Antagonisté TNF-α se používají v terapii středně těžkých až těžkých případů psoriázy. Necelá čtvrtina nemocných však navzdory nasazení cílené léčby nedosáhne indexu PASI 100, tedy zlepšení klinického stavu o 100 %. Navíc část pacientů ztrácí léčebnou odpověď v průběhu terapie cílenými léky. V první linii se nejčastěji užívá infliximab, adalimumab či etanercept. Infliximab je chimérická protilátka vůči TNF-α, adalimumab je plně humánní protilátka vůči TNF-α, zatímco etanercept je solubilní receptor pro TNF-α, jehož vazbou na TNF-α dochází k jeho inaktivaci.

Až do současné doby neexistoval dostatek důkazů pro využití etanerceptu po selhání léčebné odpovědi na infliximab či adalimumab. Jediná pilotní studie prokázala účinnost etanerceptu u 50 % pacientů nereagujících na primární terapii adalimumabem. Výpovědní hodnotu studie však limituje nízký počet účastníků (n = 10) a nasazení terapie pouze u tzv. biologicky naivních jedinců.

Metody studie

Do studie bylo zahrnuto celkem 81 účastníků, kteří nedosáhli primárně uspokojivé odpovědi na terapii adalimumabem nebo ztratili léčebnou odpověď v průběhu podávání adalimumabu či infliximabu. Selhání léčebné odpovědi bylo definováno dosažením stupně PGA (Physical Global Assessment) > 1, přičemž stupeň 0 znamená kompletní vymizení příznaků psoriázy a stupeň 1 téměř kompletní vymizení příznaků psoriázy.

Všichni zúčastnění podstoupili terapii 50 mg etanerceptu podávaného 2× denně po dobu 12 týdnů a následně 50 mg etanerceptu podávaného 1× denně po dobu 12 týdnů. Na počátku terapie byly u účastníků zjištěny hladiny protilátek vůči infliximabu a adalimumabu v krvi. Primární cílem studie bylo zhodnocení počtu pacientů s dosaženým stupněm PGA 0–1.

Výsledky studie

Ve skupině jedinců primárně nereagujících na terapii adalimumabem (n = 30) bylo dosaženo PGA stupně 0–1 u 20 % (95% CI 4,8–35,2 %). Ve skupině se selháním léčebné odpovědi na terapii adalimumabem (n = 37) bylo dosaženo PGA stupně 0–1 u 35,1 % (95% CI 19,0–51,3 %) a ve skupině se selháním léčebné odpovědi na infliximab (n = 14) bylo dosaženo PGA stupně 0–1 u 35,7 % jedinců (95% CI 7,0–64,4 %). Podíl pacientů, kteří dosáhli PGA stupně 0–1 ve 24. týdnu terapie, byl signifikantně vyšší u jedinců s pozitivitou protilátek vůči adalimumabu a infliximabu (36,5 %) oproti jedincům bez pozitivity protilátek (17,2 %; p = 0,08).

Závěr

Etanercept podle výsledků představuje efektivní metodu v terapii středně těžké až těžké psoriázy u některých jedinců nereagujících na léčbu adalimumabem a infliximabem. Úspěšnost při nasazení etanerceptu je signifikantně vyšší u jedinců s pozitivitou protilátek vůči infliximabu či adalimumabu.

(holi)

Zdroj: Bissonnette R. et al. Etanercept for patients with psoriasis who did not respond or who lost their response to adalimumab or infliximab. J Eur Acad Dermatol Venereol 2015 Aug; 29 (8): 1576–1581; doi: 10.1111/jdv.12943.Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se