Etanercept je u revmatoidní artritidy spojen s nižším rizikem vysazení léčby z důvodu nežádoucích účinků než tradiční chorobu modifikující léky nebo placebo

16. 2. 2015

Metaanalýza randomizovaných studií s téměř 12 000 pacienty s revmatoidní artritidou (RA) ukázala nižší riziko vysazení léčby z důvodu nežádoucích účinků u etanerceptu v porovnání s pacienty léčenými tradičními chorobu modifikujícími léky (DMD) nebo placebem. Naopak u adalimumabu, certolizumabu a infliximabu bylo toto riziko zvýšené.

Cílem amerických autorů byla aktualizace údajů o bezpečnosti inhibitorů TNF-α v léčbě RA. Provedli systematický průzkum literatury publikované od roku 1990 do května 2013. Zařadili pouze randomizované kontrolované dvojitě zaslepené studie zahrnující pacienty s RA léčené adalimumabem, certolizumabem, etanerceptem, golimumabem nebo infliximabem. Ze studií použili údaje o výskytu závažných nežádoucích účinků a podílu pacientů s vysazením léčby.

Autoři vyhledali a analyzovali 44 studií zahrnujících celkem 11 700 pacientů léčených inhibitory TNF-α a 5 901 pacientů, kteří dostávali placebo nebo tradiční DMD (kontrolní skupina). Při porovnání všech inhibitorů TNF-α jako skupiny s kontrolní skupinou bylo zjištěno vyšší riziko závažných infekcí (OR = 1,42) a vysazení léčby z důvodu nežádoucích účinků (OR = 1,23). Při porovnání jednotlivých inhibitorů TNF-α s kontrolní skupinou ukázaly výsledky zvýšené riziko závažných infekcí i vysazení léčby z důvodu nežádoucích účinků u adalimumabu (OR = 1,69, resp. OR = 1,38), certolizumabu (OR = 1,98, resp. 1,67) a infliximabu (OR = 1,63, resp. 2,04), zatímco u pacientů léčených etanerceptem byl podíl vysazení léčby z důvodu nežádoucích účinků nižší než v kontrolní skupině (OR = 0,72, 95% CI 0,55–0,93). OR maligních onemocnění nedosáhl statistické významnosti.

Tato metaanalýza ukázala zvýšené riziko závažných infekcí a vysazení léčby z důvodu nežádoucích účinků u RA u adalimumabu, certolizumabu a infliximabu v porovnání s podáváním tradičních DMD nebo placeba. Naopak etanercept byl spojen s nižším podílem pacientů, kteří lék vysadili z důvodu nežádoucích účinků. Tyto aktualizované informace o bezpečnosti inhibitorů TNF-α můžou pomoci lékařům při rozhodování o léčbě pacientů s RA.

(zza)

Zdroj: Michaud T. L., Rho Y. H., Shamliyan T., et al. The Comparative Safety of Tumor Necrosis Factor Inhibitors in Rheumatoid Arthritis: A Meta-analysis Update of 44 Trials. Am J Med. 2014 Dec; 127 (12): 1208–32. Epub 2014 Jun 17.Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se