Efekt dlouhodobé cílené léčby u pacientů s axiální spondylartritidou

11. 9. 2019

U pacientů s axiální spondylartritidou, kteří adekvátně neodpovídají na podávání nesteroidních antirevmatik, se v současnosti doporučuje cílená léčba inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru (TNF). Relativně málo studií však poskytuje evidenci ohledně dlouhodobé bezpečnosti a účinnosti inhibitorů TNF u pacientů s neradiografickou axiální spondylartritidou (SpA). V časopisu Arthritis Care & Research byly publikovány výsledky dlouhodobého sledování pacientů s časnou neradiografickou axiální spondylartritidou, kteří byli léčeni etanerceptem v rámci klinické studie EMBARK.

Neradiografická spondylartritida

Kritéria Mezinárodní společnosti pro spondylartritidu (ASAS – Assesment of SpondyloArthritis international Society) popisují u axiální spondylartritidy celé spektrum onemocnění. Kloubní zánět je možno detekovat již v časných fázích onemocnění pomocí magnetické rezonance (MRI), ještě předtím, než se rozvinou radiografické abnormality.

Cílená léčba pacientů s neradiografickou spondylartritidou, kteří nedostatečně odpovídají na NSAIDs, se může zahájit bez předchozí terapie syntetickými chorobu modifikujícími antirevmatiky, neboť data nepodporují jejich účinnost v kontrole axiálního onemocnění. Dosud je však k dispozici poměrně málo dat o dlouhodobé účinnosti a bezpečnosti cílené terapie.

Průběh a cíle studie

Studie se účastnili dospělí pacienti s axiální spondylartritidou diagnostikovanou na základě kritérií ASAS, která však nesplňovala modifikovaná newyorská radiografická kritéria. Nemocní pociťovali příznaky onemocnění po dobu 3 měsíců až 5 let a neodpovídali na nejméně 2 nesteroidní antirevmatika (NSAIDs).

Pacienti byli v dvojitě zaslepené části studie randomizováni k podání placeba nebo etanerceptu v dávce 50 mg týdně po dobu 12 týdnů. Poté byl všem pacientům otevřeně podáván etanercept ve stejné dávce až do týdne 104. Sledovány byly bezpečnostní profil a účinnost na základě klinických výsledků a MRI obrazu za období 104 týdnů.

Výsledky

Do otevřené části studie vstoupilo 205 pacientů (105 z ramene placebo/etanercept a 100 z ramene etanercept/etanercept), 169 jich studii dokončilo.

V týdnu 104 dosáhlo 75 % pacientů 20% zlepšení skóre ASAS (ASAS20), 61 % pacientů dosáhlo ASAS40. U 60 % pacientů bylo onemocnění hodnoceno jako neaktivní a 70 % jich dosáhlo 50% zlepšení skóre BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index).

MRI vyšetření prokázalo, že 44 % pacientů dosáhlo remise onemocnění v sakroiliakálním skloubení a 78 % v páteři. Během 104 týdnů sledování bylo pozorováno kontinuální zlepšování klinických výsledků u pacientů v obou ramenech. Nebyly zaznamenány žádné nové bezpečnostní signály.

Závěr

Pacienti s časnou aktivní neradiografickou axiální spondylartritidou, kteří nedostatečně odpovídali na léčbu NSAIDs, vykázali zlepšení klinických příznaků a pokles zánětlivých parametrů. Zlepšení bylo udržitelné po dobu 104 týdnů trvání léčby.

(este)

Zdroj: Dougados M., van der Heijde D., Sieper J. et al. Effects of long-term etanercept treatment on clinical outcomes and objective signs of inflammation in early nonradiographic axial spondyloarthritis: 104-week results from a randomized, placebo-controlled study. Arthritis Care Res 2017; 69 (10): 1590–1598, doi: 10.1002/acr.23276.



Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se