Dlouhodobá účinnost tofacitinibu v léčbě revmatoidní artritidy z hlediska radiografické progrese i sebehodnocení pacientů

25. 4. 2019

Post-hoc analýza dvou klinických hodnocení perorálního inhibitoru Janusových kináz tofacitinibu u pacientů s revmatoidní artritidou (RA) ukázala souvislost mezi dosažením nízké aktivity onemocnění, dlouhodobou strukturální progresí a fyzickými funkcemi dle sebehodnocení pacientů.

Klinická hodnocení série ORAL

Autoři analýzy hodnotili data ze dvou randomizovaných kontrolovaných studií fáze III, jichž se účastnili pacienti s RA dosud neléčení methotrexátem (ORAL Start) nebo nemocní, kteří nedostatečně odpovídali na methotrexát (ORAL Scan). Pacienti v obou studiích dostávali tofacitinib v dávce 5 či 10 mg 2× denně v monoterapii (ORAL Start; kontrolní skupina methotrexát) nebo v kombinaci s methotrexátem (ORAL Scan; kontrolní skupina methotrexát + placebo).

Doba sledování činila 24 měsíců, v obou studiích byla sbírána radiografická data. Tofacitinib oproti kontrole zlepšoval po 6 měsících léčby příznaky RA, včetně sebehodnocení pacientů, a zpomaloval strukturální progresi onemocnění.

Metodika post-hoc analýzy

Autoři sledovali korelaci mezi aktivitou onemocnění po 6 měsících léčby, strukturální progresí a fyzickými funkcemi pacientů po 2 letech léčby. Aktivita onemocnění byla určena pomocí indexu CDAI (Clinical Disease Activity Index) nebo skóre DAS28CRP (stav 28 kloubů a vyšetření hladiny C-reaktivního proteinu). Strukturální progrese byla hodnocena pomocí změny modifikovaného celkového Sharpova skóre (mTSS) a funkční schopnosti pacientů pomocí dotazníku hodnocení kvality zdraví a indexu disability (HAQ-DI).

Výsledky

Údaje o skóre CDAI a DAS28CRP po 6 měsících léčby byly k dispozici pro 1419, resp. 1420 pacientů celkem z obou studií. Nemocní, kteří v měsíci 6 dosáhli remise dle skóre CDAI (CDAI ≤ 2,8), oproti těm se středně až velmi aktivním onemocněním (CDAI > 10) dosahovali po 24 měsících léčby nižších průměrných změn ve skóre mTSS a častěji udávali normální hodnoty skóre HAQ-DI.

U pacientů, kteří měli po 6 měsících léčby střední až vysokou aktivitu onemocnění, byla pozorována menší radiografická progrese po 24 měsících, pokud byli léčeni tofacitinibem oproti methotrexátu.

Dlouhodobé výsledky byly podobné, ať už pacienti dosáhli v měsíci 6 remise podle skóre CDAI nebo hodnoty DAS28CRP < 1,9. Hodnota DAS28CRP < 1,9 je tedy dobrou hraniční hodnotou pro definici remise dle tohoto parametru.

Závěr

Bez ohledu na podávanou léčbu bylo dosažení remise nebo nízké aktivity onemocnění spojeno s úspěšným naplněním dlouhodobých cílů terapie, tedy inhibice strukturální progrese a dosažení normálního skóre HAQ-DI. Zdá se, že tofacitinib je schopen inhibovat poškození kloubů v prostředí perzistujícího zánětu lépe než methotrexát.

(este)

Zdroj: Strand V., Kavanaugh A., Kivitz A. J. et al. Long-term radiographic and patient-reported outcomes in patients with rheumatoid arthritis treated with tofacitinib: ORAL Start and ORAL Scan post-hoc analyses. Rheumatol Ther 2018; 5 (2): 341–353, doi: 10.1007/s40744-018-0113-7.Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se