Dlouhodobá účinnost cílené léčby axiální spondylartritidy

19. 4. 2022

Jak si stojí etanercept v dlouhodobé léčbě časné axiální spondylartritidy (axSpA)? V časopisu Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease byla nedávno publikována data z více než 10letého sledování pacientů s radiografickou i neradiografickou formou axSpA v rámci prodloužení klinické studie ESTHER.

Axiální spondylartritida a cílená léčba

Pro axSpA je charakteristický chronický zánět postihující zejména páteř a sakroiliakální skloubení. Onemocnění se může vyskytovat v neradiografické formě, tedy bez patrných změn na rentgenovém snímku, nebo jako radiografická forma (ankylozující spondylitida). Pro pacienty, kteří neodpovídají na léčbu nesteroidními antirevmatiky (NSAIDs), je podle aktuálních doporučení vhodná terapie inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α) nebo interleukinu IL-17A.

Inhibitory TNF, mezi něž patří i rekombinantní fúzní protein etanercept, vykazují v kontrolovaných klinických studiích u pacientů s časnou axSpA dobrou krátkodobou účinnost. Poznatky o dlouhodobé účinnosti jsou k dispozici hlavně u nemocných s chronickou radiografickou formou. V loňském roce však byla publikována dlouhodobá data souboru pacientů s časnou formou onemocnění, kteří se účastnili klinické studie srovnávající účinnost sulfasalazinu s etanerceptem (ESTHER).

Metodika a průběh studie

Klinického hodnocení ESTHER se účastnili pacienti s aktivní axSpA (n = 76), u nichž od diagnózy onemocnění neuplynulo více než 5 let. Byli randomizováni k léčbě etanerceptem či sulfasalazinem po dobu 48 týdnů. Pokud bylo po této době dosaženo remise onemocnění, terapie byla ukončena a účastníci byli sledováni do konce 2. roku od vstupu do studie. Při znovuvzplanutí onemocnění byl pacientovi nasazen etanercept a terapie pokračovala až do konce 10. roku. Ti, kteří nedosáhli remise, byli převedeni na etanercept a pokračovali v dlouhodobé léčbě.

Výsledky

Prodloužení studie do konce 10. roku dokončilo 7 pacientů s neradiografickou a 12 s radiografickou formou axSpA. V celé skupině byla po dobu 10letého sledování pozorována udržitelná klinická odpověď. Průměrné hodnoty skóre BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index), BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index) a ASDAS (Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score) se po zahájení léčby prudce zlepšily a poté zůstávaly příznivé, tj. nízké po celou dobu sledování (< 2, resp. < 2,1 pro skóre ASDAS), a to bez rozdílu mezi radiografickou a neradiografickou formou onemocnění. 78,9 % pacientů bylo při ukončení sledování ve stavu nízké aktivity onemocnění (BASDAI < 3).

Z původních 76 pacientů nedokončilo 10leté prodloužení 75 %. Mezi nejčastější důvody vystoupení ze studie patřila ztráta kontaktu s pacientem (n = 14), nedostatečná účinnost léčby (n = 13), přání otěhotnět (n = 12) a nedodržování terapeutického režimu (n = 5). Během 10leté doby sledování bylo zaznamenáno celkem 39 závažných nežádoucích příhod, přičemž 6 z nich bylo považováno za potenciálně spojené s léčbou etanerceptem a 5 vedlo k vysazení léčby. Nebyly pozorovány žádné oportunní infekce, případy tuberkulózy ani výskyt solidních nádorů.

Závěr

Léčba etanerceptem po dobu 10 let u pacientů s axSpA vedla k dlouhodobé klinické odpovědi a prokázala bezpečnost konzistentní s předchozími pozorováními. Účinnost byla srovnatelná u radiografické i neradiografické formy onemocnění. Podobná klinická odpověď u obou forem ukazuje, že přítomnost či nepřítomnost radiografické sakroiliitidy na počátku terapie nemá vliv na klinickou odpověď na léčbu TNFi, což podporuje koncept axiální SpA jako jednoho onemocnění.

(este)

Zdroj: Proft F., Weiß A., Torgutalp M. et al. Sustained clinical response and safety of etanercept in patients with early axial spondyloarthritis: 10-year results of the ESTHER trial. Ther Adv Musculoskelet Dis 2021; 13: 1759720X20987700, doi: 10.1177/1759720X20987700.Štítky
Dětská revmatologie Praktické lékařství pro dospělé Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se