Dlouhodobá terapie etanerceptem u pacientů s juvenilní revmatoidní artritidou?

14. 7. 2009

Juvenilní idiopatická artritida (JIA = WHO klasifikace) je nejčastější onemocnění objevující se v dětském věku. V posledních letech byly vyvinuty nové léky, které se zaměřují na specifické mediátory zánětu.

Juvenilní idiopatická artritida (JIA = WHO klasifikace) je nejčastější onemocnění objevující se v dětském věku. Tradiční možnosti léčby tohoto onemocnění zahrnují terapii nesteroidními antirevmatiky, kortikoidy a imunosupresivy. Tyto medikamenty však nejsou u všech pacientů dostatečně účinné. V posledních letech byly vyvinuty nové léky, které se zaměřují na specifické mediátory zánětu.

Jedním z ústředních markerů objevujících se u revmatoidní artritidy je tumory nekrotizující faktor (TNF). Etanercept jako první antagonista TNF prokázal svou účinnost v randomizované, kontrolované studii u pacientů trpících juvenilní idiopatickou artritidou a stal se tak prvním lékem, který byl schválen pro léčbu dětí.

Použití etanerceptu dramaticky zlepšilo výsledky u pacientů s JIA, nicméně toto onemocnění má chronický charakter vyžadující dlouhodobou léčbu.

V nedávné studii ze 437 pacientů s JIA, kteří byli sledováni nejméně po dobu 4 let, pouze 35 % pacientů dosáhlo roční remise nemoci při vysazení léku (Wallace a spol.). Proto je pravděpodobné, že většina pacientů s JIA bude vyžadovat léčbu až do dospělosti s možnou terapií do konce života. Bohužel nejsou známy potenciální nežádoucí účinky trvalého užívání antagonistů TNF u rostoucího dítěte a v průběhu dalšího života.

Se zaměřením na bezpečnost a účinnost terapie etanerceptem zde předkládáme výsledky nedávné randomizované studie, kde výsledky ukázaly pozitivní efekt etanerceptu v léčbě u 69 pacientů.

Prodloužení studie zahrnulo 58 pacientů (84 % původní kohorty), kteří užívali etanercept až 8 let. Lék byl dobře snášen, pouze u 4 (7 %) pacientů byly hlášeny nežádoucí účinky po více než 4leté terapii. Tyto nežádoucí účinky zahrnovaly zhoršení nemoci, pyelonefritidu, artralgie a alergickou reakci.

Nebyly hlášeny případy způsobené sníženou imunitou, jako např. tuberkulóza, oportunní infekce či malignity. Toto období bez nežádoucích účinků bylo zjištěno i ve studiích, kde byl etanercept využíván v terapii dospělých s revmatoidní artritidou a ankylozující spondylitidou.

Studie ukázala, že z původních 69 pacientů zůstalo pouze 38% pacientů na terapii etanerceptem po dobu delší než 8 let. U tří pacientů nebyly údaje o dlouhodobém sledování dostupné. Zbytek nemocných přerušilo léčbu z důvodů ztráty účinnosti léku nebo odmítnutí užívání preparátu, či z lékařského rozhodnutí.

Ze závěru studie vyplynulo, že u pacientů s JIA, kteří prokázali setrvalou odpověď na etanercept, byl lék velmi dobře tolerován a měl dobrý bezpečnostní profil po dobu užívání nejméně 8 let.

(pnem)

Zdroj: Hirsch R. Nat. Clin Pract. Rheumatol. 2008; 4 (12): 628–629.Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se