Dlouhodobá léčba RA etanerceptem je bezpečná a snižuje mortalitu v porovnání s běžnými DMARD

19. 12. 2013

Analýza údajů z britského registru pacientů s revmatoidní artritidou (RA) porovnávala výsledky dlouhodobé léčby etanerceptem a ostatními chorobu modifikujícími antirevmatickými léky (DMARD)

Analýza údajů z britského registru pacientů s revmatoidní artritidou (RA) porovnávala výsledky dlouhodobé léčby etanerceptem a ostatními chorobu modifikujícími antirevmatickými léky (DMARD). Nebyl zjištěn žádný nežádoucí vliv dlouhodobé expozice etanerceptu a analýza přinesla důkazy o delším přežití, snížení výskytu kardiovaskulárních příhod a lymfoproliferativních malignit.

Cílem této observační kohortové studie bylo zhodnotit dlouhodobou bezpečnost etanerceptu v porovnání s běžnými DMARD. Byly použity údaje z registru biologické léčby Britské revmatologické společnosti. První kohortu tvořilo 3 529 pacientů léčených etanerceptem (16 919 pacientoroků) a referenční kohortu 2 864 pacientů léčených běžnými DMARD (11 095 pacientoroků) s maximální délkou sledování 10 let. Charakteristiky pacientů z těchto kohort se významně lišily. Výskyt hodnocených příhod byl porovnáván po úpravě na zavádějící faktory pomocí Coxova modelu proporce rizik (aHR).

V kohortě s etanerceptem byla zjištěna významně nižší mortalita 12,0/1 000 osob v porovnání s 20,1/1 000 osob při léčbě běžnými DMARD (aHR = 0,72). Mezi kohortami nebyl zjištěn rozdíl z hlediska dlouhodobého výskytu závažných infekcí (aHR = 1,02), výskytu malignit (aHR = 0,84) ani jiných závažných nežádoucích příhod (aHR = 0,70). Riziko výskytu závažných infekcí bylo ale v kohortě s etanerceptem vyšší v průběhu prvních dvou let léčby. Ve prospěch etanerceptu vyzněl významně nižší výskyt srdečních příhod (aHR = 0,52) a lymfoproliferativních malignit (aHR = 0,51).

Tato studie prokázala dlouhodobou bezpečnost etaneceptu v léčbě RA, navíc s delším přežitím a nižším výskytem kardiovaskulárních příhod a lymfoproliferativních malignit v porovnání s léčbou běžnými DMARD.

(zza)

Zdroj: Morgan C. L., Emery P., Porter D., et al. Treatment of rheumatoid arthritis with etanercept with reference to disease-modifying anti-rheumatic drugs: long-term safety and survival using prospective, observational data. Rheumatology (Oxford). Publikováno online 18. října 2013; doi: 10.1093/rheumatology/ket333Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se