Časná agresivní léčba polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy

1. 2. 2012

Americká studie prokázala přínos časně nasazené kombinované léčby methotrexátem, etanerceptem a prednisolonem u dětí s juvenilní idiopatickou artritidou (JIA) oproti léčbě samotným methotrexátem z hlediska dosažení klinicky inaktivní choroby po 6 měsících a navození remise po 1 roce.

Do multicentrické prospektivní dvojitě zaslepené randomizované placebem kontrolované studie bylo v letech 2007 až 2010 zařazeno 85 dětí ve věku 2 až 16 let s polyartikulární JIA s pozitivitou i negativitou revmatoidního faktoru a s délkou trvání méně než 12 měsíců. Pacienti v první terapeutické skupině dostali methotrexát 0,5 mg/kg/týden (max. 40 mg), etanercept 0,8 mg/kg/týden (max. 50 mg) a prednisolon 0,5 mg/kg/týden (max. 60 mg), který byl postupně vysazován do 17. týdne léčby. Ve druhé skupině byl podáván methotrexát ve stejné dávce, placebo etanerceptu a placebo prednisolonu. Primárním sledovaným parametrem bylo dosažení klinicky inaktivní choroby po 6 měsících. Dále byl hodnocen podíl remisí po 12 měsících definovaných jako 6 měsíců nepřerušované klinické inaktivity choroby při léčbě.

Po 6 měsících byla klinicky inaktivní choroba zjištěna u 40 % dětí ze skupiny s agresivní léčbou a u 23 % dětí léčených pouze methotrexátem (p = 0,088). Po 12 měsících dosáhlo remise 21 % pacientů s agresivní léčbou a 7 % pacientů se samotným methotrexátem (p = 0,0534). Mezi oběma terapeutickými skupinami nebyly zjištěny rozdíly ve výskytu nežádoucích účinků.

I když nebylo dosaženo statisticky významného rozdílu mezi porovnávanými skupinami, vedla časně nasazená kombinovaná terapie methotrexátem, etanerceptem a prednisolonem ke značně vyššímu podílu dětí s JIA, které dosáhly klinicky inaktivní choroby po 6 měsících a remise po 12 měsících léčby, než léčba samotným methotrexátem.

Pozn. U dětí mladších 3 let se podle českého SPC podávání methotrexátu nedoporučuje.

(zza)

Zdroj: Wallace CA, Giannini EH, Spalding SJ, et al. Trial of early aggressive therapy in polyarticular juvenile idiopathic arthritis. Arthritis Rheum 2011(Dec 19). doi: 10.1002/art.34343. [Epub ahead of print]Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se