Agresivní kombinovaná terapie v léčbě juvenilní idiopatické artritidy

11. 8. 2014

Děti trpící juvenilní idiopatickou artritidou, kterým je časně podávána agresivní kombinace léčiv, dosahují dříve inaktivního stavu onemocnění. Alespoň to tvrdí nedávno provedená americká studie.

Juvenilní idiopatická artritida (JIA) představuje skupinu artritid, pro které je společné chronické zánětlivé postižení jednoho či více kloubů. Choroba propuká před šestnáctým rokem věku a příznaky trvají minimálně šest týdnů. Onemocnění může provázet rovněž horečka, vyrážka či oční postižení. Etiologie JIA není zcela jasná. Pravděpodobně se však jedná o kombinaci genetické predispozice a vyvolávajícího infekčního či jiného faktoru. JIA postihuje přibližně 1 z 1 000 dětí a představuje nejčastější onemocnění vedoucí k pohybovému omezení dětí.

Metodika studie

Američtí vědci analyzovali data dvojitě zaslepené randomizované placebem kontrolované studie The Trial of Early Aggressive Therapy in Polyarticular Juvenile Idiopathic Arthritis. Studie srovnávala dva odlišné režimy terapie JIA u 85 dětských pacientů ve věku od 2 do 17 let. Účastníci, kteří trpěli polyartikulárním typem JIA po dobu kratší než 12 měsíců, byli rozděleni do dvou skupin. První skupina byla léčena kombinací metotrexátu v dávce 0,5 mg/kg/týden, etanerceptu v dávce 0,8 mg/kg/týden a prednisolonu 0,5 mg/kg/den, jehož dávka byla zredukována na 0 během 17 týdnů. Druhé skupině byla podávána méně agresivní kombinace metotrexátu o dávce 0,5 mg/kg/týden a placebo etanerceptu a placebo prednisolonu. Účastníci, kteří nedosáhli inaktivního stavu onemocnění do 6 měsíců, byli přesměrováni na agresivnější typ léčby metotrexátem, etanerceptem a prednisolonem.

Výsledky studie

Ve skupině s agresivnějším režimem terapie dosáhlo alespoň jednou binaktivního stavu choroby 30 nemocných, v porovnání s 28 ze skupiny druhé, přičemž 17 subjektů z těchto 28 dosáhlo zmíněného stavu až po změně na agresivnější způsob léčby. Doba do dosažení inaktivního stavu onemocnění byla v případě skupiny s agresivnějším typem terapie v průměru 168,5 dne v porovnání s druhou skupinou, kde činila 192 dnů.

Studie potvrdila, že kombinace antiTNF léčiv, metotrexátu a prendisolonu pomáhá ke snadnějšímu dosažení klinicky inaktivního stavu onemocnění u dětských pacientů s JIA a vyzdvihuje důležitost včasného zahájení agresivní formy léčby.

(veri)

Zdroj: American College of Rheumatology (ACR). Aggressive combination therapy helps children with juvenile idiopathic arthritis achieve inactive disease faster. ScienceDaily. Retrieved July 3, 2014 from www.sciencedaily.com/releases/2013/10/131027123039.htmŠtítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se