Rekonvalescence po krvácení do svalu a role fyzioterapie jako její nedílné součásti

13. 4. 2018

Krvácivé epizody jsou hlavním projevem hemofilie a 10–25 % z nich představuje krvácení do svalů. Fyzioterapie, která po tomto krvácení následuje, má svá pravidla. Měly by také být stanoveny hodnoticí parametry, díky nimž je možné sledovat účinnost intervence. Vhodné jsou skórovací stupnice či dotazníky z Kompendia hodnoticích nástrojů sestaveného Světovou hemofilickou federací (WFH).

Úvod

Odborná literatura i klinická praxe se shodují, že rehabilitace u pacientů s poruchami srážlivosti krve je adekvátním opatřením, jak lze předcházet opakovaným projevům nemoci a případným dlouhodobým následkům. Nejčastěji jsou krvácením zasaženy bedrokyčelní svaly, svaly lýtek a stehen či svaly předloktí. K symptomům patří bolest, omezení hybnosti a otok, na dotčených místech vznikají hematomy. Podávání chybějícího srážlivého faktoru je nezbytné až do vymizení hematomu. Cílem následné fyzioterapie je ulevit pacientům od bolesti, obnovit maximální funkčnost dotčeného svalu, dosáhnout jeho plné síly a přispět k prevenci dalších krvácivých epizod.

Časté postižení bedrokyčelního svalu

Bedrokyčelní svaly jsou velmi častým místem krvácení a k jeho projevům patří omezení flexe v kyčli, které může doprovázet kompenzační lordóza bederní páteře a bolest v tříslu. Při léčbě, která zahrnuje podávání srážlivého faktoru a fyzický klid, je nutné udržovat mobilitu horních končetin i nepostižené dolní končetiny. Zotavování po těchto krvácivých epizodách může být pomalé, a proto i rehabilitace musí být postupná, aby se předešlo opakovanému krvácení.

Podoba rehabilitace

Rehabilitace se skládá z aktivní mobilizace, hydroterapie a jemného protahování s postupným zatěžováním daných partií. Zahájena může být v době, kdy se omezení flexe alespoň částečně zlepší. V rámci cvičení se klade důraz na extenzi kyčle i kolene. Celá rehabilitace by měla probíhat za současného podávání srážlivého faktoru, aby se omezilo riziko opakovaného krvácení, a pravidelné cvičení by mělo trvat až do obnovení hybnosti kyčle.

V případě lýtkových a stehenních svalů jsou pravidla rehabilitace podobná jako pro bedrokyčelní sval a správně vedená rehabilitace je kromě úspěšné rekonvalescence důležitou prevencí dlouhodobých pohybových omezení. Rehabilitace omezuje deformity také při krvácení do svalů předloktí, u nichž je kvůli jejich anatomické lokalizaci navíc značné riziko neuropatie a žilní insuficience.

Závěr

Aktivní přístup na poli rehabilitace vyžadují také jakékoliv svalové dysbalance, které mohou být dlouhodobým následkem krvácivých epizod postihujících svaly i klouby. Pokud by jim nebyla věnována dostatečná pozornost, hrozí pacientům opakované problémy s krvácením i trvalé narušení pohybových návyků.

(pak)

Zdroj: Beeton K., Rodriguez-Merchan E. C., Alltree J., Cornwall J. Rehabilitation of muscle dysfunction in hemophilia. Treatment of Hemophilia 2012 Apr; 24: 1−14. Revised edition.Štítky
Dětská onkologie Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se