Převedení hemofiliků A s anamnézou inhibitoru koagulačního faktoru na emicizumab

3. 8. 2020

V rámci konference Světové federace pro hemofilii (WFH), konané virtuální formou v červnu 2020, byly prezentované zajímavé výsledky pacientů s hemofilií A, kteří měli anamnézu inhibitoru FVIII a nyní užívají emicizumab.

Úvod

Standardem péče o pacienty s hemofilií A (HA) a inhibitorem (neutralizujícími protilátkami) koagulačního faktoru je v tuto chvíli imunotoleranční léčba (ITI − immune tolerance induction). Po úspěšném dosažení tolerance pacienti klasicky dále zůstávají na profylaxi koncentrátem koagulačního faktoru VIII (FVIII), čímž se udržuje dlouhodobá expozice exogennímu FVIII; ta může přispívat k trvání příznivé imunitní odpovědi. Otázkou zůstává, co pro tyto pacienty znamená převedení na emicizumab a používání koncentrátu FVIII jen v případě krvácení nebo při větším operačním výkonu.

Zkušenost a výsledky jednoho pracoviště

Výzkumníci z Atlanty vyhodnotili data 8 pacientů s HA a anamnézou vysokého titru inhibitoru (rozmezí 1,7–819 BU/ml). U 3 pacientů bylo díky ITI dosaženo úspěšné imunitní tolerance, u 5 jen částečné. 6 pacientů přešlo na monoterapii emicizumabem, u 2 byl emicizumab kombinován s intermitentním podáváním FVIII.

Ve skupině léčené pouze emicizumabem bylo po 5 měsících léčby možné detekovat inhibitor v nízkém titru (2,5 BU/ml) u 1 pacienta. Zajímavým zjištěním bylo, že u 3 z 5 pacientů, kteří užívali samotný emicizumab a měli negativní test na inhibitor, bylo možné detekovat anti-FVIII IgG4 protilátky. 

Oba pacienti, kteří dostávali emicizumab v kombinaci s FVIII, zahajovali léčbu s pouze částečnou tolerancí a měli negativní test na inhibitor, ale oba byli anti-FVIII IgG4-pozitivní. U žádného pacienta nebyly detekovatelné anti-FVIII IgG1 protilátky.

Závěr a diskuse

Na základě tohoto pozorování malého souboru pacientů lze konstatovat, že u většiny probandů s HA a inhibitorem v anamnéze, kteří před léčbou emicizumabem podstoupili ITI, zůstal inhibitor během léčby emicizumabem nedetekovatelný. Přítomnost anti-FVIII IgG4 protilátek však může znamenat, že při intenzivní expozici koncentrátům FVIII v případě velmi závažného krvácení nebo velkého operačního výkonu se může objevit anamnestická protilátková odpověď. Nicméně i tato zkušenost je velmi důležitá, protože emicizumab přinesl do léčby hemofilie A mnoho nového a převratného, a tudíž se zcela logicky objevují některé otázky týkající se managementu další péče.

(eza)

Zdroj: Batsuli G., Green A., Meeks S. L., Sidonio R. F. jr. Inhibitor status of patients with hemophilia A who transition to emicizumab after immune tolerance induction. Abstracts of the World Federation of Hemophilia, Virtual Summit – Connecting the Global Bleeding Disorders Community, June 2020. Haemophilia 2020 Jun 1; 26 (S4): MED-FP-011 (139).Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Partneři sekce

Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se