Formy sociální pomoci osobám se zdravotním postižením

9. 5. 2018

Problematika pomoci osobám se zdravotním postižením (OZP) s ohledem na jejich zaměstnávání, dávky a příspěvky či invalidní důchody je velmi široké téma, které vždy vyžaduje individuální zhodnocení každého případu. Bližší informace nabízí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR na svých internetových stránkách v sekci Zdravotní postižení.

Zaměstnávání OZP

Osoby se zdravotním postižením u nás mají zvýšenou ochranu na trhu práce. Příkladem je pracovní rehabilitace, při níž se OZP díky individuálnímu plánu připravují na získání a udržení vhodného zaměstnání. Náklady hradí Úřad práce ČR, stejně jako u některých rekvalifikačních kurzů. Přípravou k práci, což je další způsob péče o osoby se zdravotním pojištěním, se rozumí zapracování na vhodné pracovní místo, které může trvat až 24 měsíců.

Pomoc formou dávek

Pro mnoho pacientů jsou zdrojem podpory v nepříznivé životní situaci různé dávky. Za posudky sloužící jako podklad pro orgán, který o dávce rozhoduje, je zodpovědná okresní správa sociálního zabezpečení, Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) a posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV).

  • Posudky musejí odpovídat posudkovým kritériím a vycházejí ze zdravotního stavu popsaného v lékařských zprávách, případně z výsledků funkčních vyšetření.
  • Při posuzování stupně závislosti se vychází také z výsledků sociálního šetření.

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením upravuje příspěvky na mobilitu a zvláštní pomůcku a také pravidla vydávání průkazu osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P).

Příspěvek na mobilitu (550 Kč měsíčně) je dávka určená těm, kteří mají nárok na průkaz ZTP nebo ZTP/P a opakovaně se za úhradu dopravují nebo jsou dopravováni.

Příspěvek na zvláštní pomůcku je určen osobám s těžkou vadou nosného či pohybového ústrojí nebo osobám s těžkým sluchovým či zrakovým postižením. Jedná se o příspěvek na motorové vozidlo, úpravu bytu, vodicího psa a další pomůcky dle vyhlášky č. 388/2011 Sb.

  • Podmínkou k přiznání příspěvku je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav.
  • Pomůcka má pacientovi umožnit sebeobsluhu, přípravu na budoucí povolání či výkon povolání.
  • Zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem hrazeným z veřejného zdravotního pojištění.

Příspěvek na péči

Další významnou kapitolou pro OZP je příspěvek na péči, kterým se stát podílí na zajištění sociálních služeb či dalších formách pomoci. Tento příspěvek se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby a liší se podle stupně závislosti.

  • Výše příspěvku pro dospělého pacienta se pohybuje od 880 Kč do 13 200 Kč měsíčně.
  • Podrobné informace poskytují krajské úřady práce.

Invalidní důchod

Invalidní důchod je dávkou, která se poskytuje ze základního důchodového pojištění. Nárok na důchod a jeho výši posuzuje a rozhoduje o něm Česká správa sociálního zabezpečení. Výjimkou jsou žadatelé, u nichž rozhodují orgány sociálního zabezpečení ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti. Výše invalidního důchodu závisí na stupni invalidity, tedy míře poklesu pracovní neschopnosti. U invalidity 1. stupně jde minimálně o pokles o 35 % z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Přiznávání a výpočet invalidních důchodů má řadu pravidel a souvislostí a závisí například na věku pacienta nebo době pojištění. Odborné poradenství poskytuje jednotlivcům i organizacím příslušná okresní správa sociálního zabezpečení, v případě hlavního města Pražská správa sociálního zabezpečení.

(pak)

Zdroj: MPSV. Zdravotní postižení. Dostupné na: https://www.mpsv.cz/cs/8.Štítky
Dětská onkologie Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se