Emicizumab v různých dávkovacích režimech u dětí s hemofilií A a inhibitorem FVIII − předběžná analýza dat ze studie HAVEN 2

17. 4. 2019

Emicizumab je schválený pro rutinní profylaxi krvácivých epizod u osob s hemofilií A a inhibitorem faktoru VIII bez ohledu na věk. Studie HAVEN 2 probíhá u dětských pacientů ve věku < 12 let. Předchozí průběžné hodnocení z května 2017 ukázalo, že podávání emicizumabu 1× týdně vedlo ke klinicky významné kontrole krvácení a léčba byla dobře snášená. Na setkání Americké hematologické společnosti (ASH) v San Diegu v prosinci 2018 byla prezentována data z analýzy srovnávající podávání emicizumabu 1× za 14 dnů a 1× za 4 týdny, přičemž kumulativní dávka zůstává stejná.

Různá dávkovací schémata emicizumabu

Data vycházejí z primární analýzy studie HAVEN 2. V třech ramenech studie byl emicizumab podáván v udržovacím režimu dávkování buď 1× týdně v dávce 1,5 mg/kg (rameno QW; celkově u 68 dětí), nebo 1× za 2 týdny v dávce 3 mg/kg (rameno Q2W; 10 dětí), případně 1× za 4 týdny v dávce 6 mg/kg (rameno Q4W; 10 dětí). Medián expozice emicizumabu činil v ramenu QW 58,0 týdnů (rozpětí 17,9−92,6 týdne), v ramenu Q2W 21,3 týdne (18,6−24,1) a v ramenu Q4W 19,9 týdne (8,9−24,1).

Výsledky

V hodnocení účinnosti byl používán parametr roční míry krvácení (ABR − annual bleeding rate). ABR pro léčená krvácení činila ve skupině QW 0,3 (95% interval spolehlivosti [CI] 0,17−0,50), ve skupině Q2W 0,2 (95% CI 0,03−1,72) a ve skupině Q4W 2,2 (0,69−6,81). Nulový počet krvácení vyžadujících léčbu byl hlášen u 76,9 % dětí v rameni QW, u 90 % v rameni Q2W a u 60 % v rameni Q4W.

Intraindividuální porovnání u 18 účastníků, kteří se dříve účastnili prospektivní neintervenční studie, ukázalo o 99 % (95% CI 97,7–99,4) nižší riziko léčených krvácení u emicizumabu v porovnání s předchozí léčbou bypassovými přípravky (ABR 0,2 vs. 19,9).

Emicizumab byl dobře tolerován, bez hlášených případů tromboembolie, trombotické mikroangiopatie či úmrtí. U 4 účastníků byl detekován výskyt protilátek, přičemž u 2 z nich byla potvrzená přítomnost neutralizačních protilátek proti emicizumabu. Průměrná nejnižší koncentrace emicizumabu v plazmě se ve všech léčebných režimech udržovala v terapeutickém rozmezí.

Závěr

Tato dosud největší prospektivní studie v prevenci krvácení u pediatrických pacientů s hemofilií A s inhibitorem FVIII ukazuje, že podkožní profylaxe emicizumabem může poskytnout vysoce účinnou a flexibilní léčbu se snížením zátěže u této populace.

(eza)

Zdroj:

  1. Young G., Liesner R., Sidonio R. F. et al. Emicizumab prophylaxis provides flexible and effective bleed control in children with hemophilia Α with inhibitors: results from the HAVEN 2 study. Blood 2018; 132: 632; doi: 10.1182/blood-2018-99-118153.
  2. Young G. et al. ASH 2018; oral presentation #632.


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se