Emicizumab u osob s hemofilií A bez inhibitoru – studie HAVEN 3

9. 4. 2019

V srpnu 2018 byly v New England Journal of Medicine publikovány výsledky studie HAVEN 3, jež hodnotila podávání emicizumabu u hemofiliků A bez inhibitoru.

Emicizumab v terapii hemofilie

Emicizumab, bispecifická monoklonální protilátka propojující aktivovaný faktor IX a faktor X, imituje funkci chybějícího FVIII u hemofiliků A. Emicizumab již byl schválen a je v klinické praxi dostupný pro terapii hemofiliků A s inhibitorem, u kterých prokázal velmi dobré výsledky v prevenci krvácení.

Metodika a cíle studie HAVEN 3

HAVEN 3 byla multicentrická studie fáze III, ve které bylo zkoumáno podávání emicizumabu v rámci profylaxe u osob starších 12 let, jež měly těžkou formu hemofilie, bez přítomnosti inhibitoru, a byly dříve léčeny epizodicky (v případě krvácení) koncentrátem FVIII.

Účastníci byli randomizováni v poměru 2 : 2 : 1 do tří skupin: skupina A, u které byl emicizumab podáván v dávce 1,5 mg/kg subkutánně 1× týdně, skupina B s dávkou emicizumabu 3 mg/kg podávanou 1× za 2 týdny a skupina C, jež byla bez profylaxe.

Primárním cílem léčby byl rozdíl v míře léčených krvácení (skupina A oproti C a skupina B oproti C). Skupinu D pak tvořili jedinci, kteří byli dříve léčeni koncentráty FVIII profylakticky a ve studii byli převedeni na emicizumab podávaný v dávce 1,5 mg 1× týdně. Tato skupina pak umožnila intraindividuální porovnání.

Výsledky

Celkově bylo sledováno 152 mužů. Roční míra krvácivosti (ABR – annual bleeding rate) činila 1,5 ve skupině A, 1,3 ve skupině B a 38,2 ve skupině C. Pokles ABR tak představoval 96 % ve skupině A, 97 % ve skupině B (pro obě porovnání p < 0,001). Pokud jde o účastníky bez jakékoliv léčené krvácivé epizody za dobu sledování, pak ve skupině A to bylo 56 %, ve skupině B 60 % a ve skupině C nikdo.

V rámci intraindividuálního porovnání, jež bylo možno provést u 48 účastníků, pak profylaxe s emicizumabem vedla k ABR o 68 % nižší než při profylaxi FVIII (p < 0,001).

Nejčastěji zaznamenanou nežádoucí příhodou spojenou s emicizumabem byla reakce v místě vpichu, jež byla nízkého stupně.

Závěr

Emicizumab podávaný subkutánně 1× týdně či 1× za 2 týdny vedl u mužů s hemofilií A bez inhibitoru k významnému poklesu míry krvácení ve srovnání s žádnou léčbou. Více než polovina hemofiliků léčených emicizumabem nerozvinula žádné krvácení, jež by vyžadovalo terapii. V intraindividuálním srovnání vedl emicizumab k signifikantně nižší míře krvácení než předchozí profylaxe koncentráty FVIII.

(eza)

Zdroj: Mahlangu J., Oldenburg J., Paz-Priel. I et al. Emicizumab prophylaxis in patients who have hemophilia A without inhibitors. N Engl J Med 2018; 379 (9): 811–822, doi: 10.1056/NEJMoa1803550.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se