Emicizumab u dospělých pacientů s hemofilií A a inhibitorem – studie HAVEN 1

21. 11. 2018

Emicizumab (ACE910) je humánní protilátka imitující funkci aktivovaného faktoru VIII (FVIII), jenž je u jedinců s hemofilií A nedostatečně tvořen. Místo nefunkčního FVIII tak tato látka umožňuje přemostit aktivovaný faktor IX (FIXa) a faktor X (FX), čímž se aktivuje srážlivostní kaskáda. Multicentrická studie fáze III HAVEN 1 hodnotila efekt profylaktického podávání emicizumabu jednou týdně u dospělých jedinců s hemofilií A a inhibitorem.

Metodika studie

Do studie byli zařazeni pacienti starší 12 let, kteří dříve dostávali epizodickou léčbu tzv. bypassovými přípravky. Tito jedinci byli náhodně zařazeni (randomizace v poměru 2 : 1) do skupiny A, jež dostávala emicizumab profylakticky, nebo do skupiny B, jíž profylaxe nabídnuta nebyla. Primárním cílem studie byl rozdíl v míře krvácení mezi skupinami A a B. Skupinu C tvořili účastníci, kteří byli dříve léčeni profylakticky bypassovými přípravky a ve studii dostávali profylakticky emicizumab.

Výsledky hodnocení účinnosti

Celkově bylo zařazeno 109 mužů s hemofilií A a inhibitorem. Roční míra krvácení (ABR − annualized bleeding rate) činila 2,9 (95% interval spolehlivosti [CI], 1,7−5,0) pro pacienty ve skupině A oproti 23,3 (95% CI 12,3−43,9) u nemocných bez profylaxe emicizumabem (skupina B). Jednalo se o signifikantní zlepšení o 87 % ve prospěch profylaxe s emicizumabem (p < 0,001).

Celkem 22/35 probandů (tj. 63 %) ve skupině A neprodělalo žádnou krvácivou epizodu. Naopak ve skupině B nekrvácel pouze 1 účastník z celkem 18 (tj. 6 % bez krvácení).

Ve skupině C byla provedena také intraindividuální analýza krvácení u jedinců, kteří se zúčastnili neintervenční studie (n = 24) a u nichž byla k dispozici data pro srovnání. Emicizumab vedl u této skupiny pacientů k 79% snížení míry krvácení ve srovnání s profylaxí bypassovými přípravky (p < 0,001).

Bezpečnostní profil

Ve studii bylo zaznamenáno 198 nežádoucích příhod u 103 účastníků dostávajících profylaxi s emicizumabem. Nejčastější nežádoucí příhodou byla lokální kožní reakce v místě aplikace injekce u 15 % účastníků. U 2 účastníků byla zaznamenána trombóza a u 2 účastníků trombotická mikroangiopatie. U všech těchto pacientů bylo prokázáno, že při léčbě průlomového krvácení dostali vícečetné dávky koncentrátu aktivovaného protrombinového komplexu (aPCC). Během studie nebyl pozorován rozvoj žádné protilátky proti emicizumabu.

Závěr

Studie HAVEN 1 ukázala, že u mužů s hemofilií A a inhibitorem je profylaxe emicizumabem spojena se signifikantním snížením míry krvácení ve srovnání s jedinci, kteří profylaxi nedostávali.

(eza)

Zdroj: Oldenburg J., Mahlangu J. N., Kim B. et al. Emicizumab prophylaxis in hemophilia A with inhibitors. N Engl J Med 2017 Aug 31; 377 (9): 809–818, doi: 10.1056/NEJMoa1703068. Štítky
Dětská onkologie Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Partneři sekce

Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se