Zvýšené riziko kolorektálního karcinomu u žen s karcinomem prsu

19. 2. 2016

Epidemiologické studie naznačily potenciální spojení mezi pohlavními hormony a kolorektálním karcinomem. Nedávno publikovaná data vycházela z průzkumu zabývajícího se rizikem kolorektálního karcinomu u pacientů, kteří byli vystaveni zvýšeným hladinám (endogenních či exogenních) pohlavních hormonů.

Ve studii byla použita data z Národního registru nádorových onemocnění ve Švédsku (National Swedish Cancer Register). Do tohoto registru byla data zadávána prospektivně. Autoři se zaměřili na skupinu žen s karcinomem prsu, u kterých bylo toto onemocnění diagnostikováno mezi lety 1961 a 2010. Spojení mezi terapií použitou pro kontrolu karcinomu prsu s rizikem kolorektálního karcinomu bylo hodnoceno na podskupině žen, jež byly léčeny ve Stockholmu mezi lety 1977 a 2007.

Kohorta pacientek s karcinomem prsu čítala 179 733 žen, z nichž u 2 571 byl v období sledování diagnostikován kolorektální karcinom (průměrně 9,68 roku). Ve srovnání s obecnou populací bylo riziko kolorektálního adenokarcinomu u těchto žen vyšší (standardizovaný poměr incidence [SIR] = 1,59). Pro lokalizaci nádoru v proximálním colon bylo riziko nesignifikantně vyšší než při lokalizaci v distálním colon (SIR 1,72 vs. 1,46). V podskupině žen (n = 20 171), u kterých byla k dispozici všechna data o léčbě karcinomu prsu, bylo identifikováno celkem 299 pacientek, u nichž se vyvinul kolorektální karcinom. Autoři nepozorovali žádná rizika pro rozvoj kolorektálního karcinomu, která by byla závislá na léčbě použité pro karcinom prsu.

Závěrem autoři této publikace konstatují, že ve skupině žen léčených pro karcinom prsu bylo pozorováno zvýšené riziko kolorektálního karcinomu, zejména lokalizovaného v proximálním colon. Nicméně se zdá, že léčba použitá pro kontrolu nádoru prsu neměla na toto riziko vliv.

(eza)

Zdroj: Lu Y., Segelman J., Nordgren A. et al. Increased risk of colorectal cancer in patients diagnosed with breast cancer in women. Cancer Epidemiol 2016 Jan 27; 41: 57−62; doi: 10.1016/j.canep.2016.01.006.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se